Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

42 Vragen Van de 6.080

42 Vragen Van de 6.080 vragen die het meldpunt van het FAVV betroff en er 12 % andere overheidsdiensten. Deze vragen werden aan de betrokken dienst overgemaakt. Gemiddeld wordt een antwoord bezorgd binnen de 5 dagen. De vragen betroff en in hoofdzaak : • • • 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Hygiëne van lokalen en personen Productiemethoden en bewaring Contaminanten. Hygiëne van lokalen en personen Fabricage en bewaarmethoden Voedselvergiftiging en 2009 1.261 577 359 346 276 220 2008 873 300 210 395 114 132 2007 572 263 184 732 53 133 Het meldpunt Rookverbod Dierenwelzijn Contaminanten

2 Ombudsdienst In 2009 ontving de ombudsdienst 213 vragen en klachten. Dat is minder dan in 2008 en 2007 (236 en 277 vragen en klachten respectievelijk). De verdeling per categorie is vergelijkbaar met de vorige jaren. Verdeling van de vragen en klachten bij de ombudsdienst per categorie Aard van het dossier 2007 2008 2009 Klachten over de werking van het FAVV 164 (59,2 %) 149 (63,1 %) 140 (65,7 %) Vragen om informatie over onderwerpen die verband houden met het FAVV 72 (26,0 %) 58 (24,6 %) 36 (16,9 %) Klachten waarvoor het FAVV niet bevoegd is 8 (2,9 %) 1 (0,4 %) 29 (13,6 %) Andere 33 (11,9 %) 28 (11,9 %) 8 (3,8 %) Totaal 277 236 213 2.1 Klachten over de werking van het FAVV Onderwerp van de klachten in verband met de werking van het FAVV Onderwerp 2007 2008 2009 Financiering 56,7 % 38,9 % 32,2 % Interpretatie reglementering – betwisting controlemaatregelen 23,8 % 28,2 % 25 % Werkmethode van een operator 4,3 % 6,1 % 9,3 % Tijdstip van ontvangst, geen antwoord ontvangen 3,7 % 4,1 % 9,3 % Betwisting van laboresultaten of -facturen 1,2 % 5 % Gedrag van controleur of inspecteur tijdens controle 3,7 % 4,7 % 3,6 % Toepassing bonus- malussysteem 1,4 % 2,9 % In- en uitvoercertifi caten 0,6 % 2,1 % Wachttijd voor uitslagen van resultaten van laboanalyses 0,6 % 4,7 % 1,4 % Anonimiteit van de klager niet in acht genomen 0,6 % 2,8 % 1,4 % Documenten in verkeerde taal ontvangen 2 % 1,4 % Procedure voor aanwerving van dierenarts met opdracht 0,6 % 0,6 % 1,4 % Schadevergoeding niet uitbetaald 0,6 % 0,7 % De noodzaak om een sectorgids voor autocontrole aan te kopen 0,7 % Totaal 159 144 140 Net als vorige jaren vormen de klachten over het fi nancieringssysteem de hoofdmoot van de klachten, maar zijn verhoudingsgewijs wel met 25% afgenomen sinds 2007. Net als in 2008 hielden iets minder dan de helft van de klachten (49%) specifi ek verband met uitgevoerde controles (46 %). Horizontale activiteiten 43

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv