Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

44 Die klachten hielden

44 Die klachten hielden onder meer verband met : • • • • betwisting van controlemaatregelen (toepassing van de regelgeving) moeilijke communicatie met de controlediensten (problemen met het verkrijgen van de juiste documenten, geen antwoord ontvangen…) ontevredenheid over de houding van de controleur tijdens controles (niet naleven van het charter van de controleur en de inspecteur) de indruk dat concurrerende operatoren minder streng worden gecontroleerd. 2.2 Vragen om informatie In 2009 ontving de ombudsdienst 36 vragen om informatie. Deze werden over het algemeen doorgestuurd naar de bevoegde interne dienst voor verdere afhandeling. Een aantal werden op basis van de opgedane ervaring door de ombudsdienst zelf beantwoord. De vragen hadden vooral betrekking op de interpretatie van de Belgische en de Europese regelgeving (61 %). 2.3 Andere In 2009 konden 29 meldingen niet worden ondergebracht in één van de voormelde categorieën. Het ging om meldingen ter informatie, vragen om gegevens te verbeteren, een verzoek om toezending van FAVV-documenten, problemen met een informaticatoepassing… Frans Vromman, ombudsman

3 Communicatie Communicatie is een belangrijke opdracht voor het FAVV. Het FAVV verschaft onder meer informatie over zijn activiteiten, dieren- en plantenziekten, procedures, terugroepingen van producten, risico’s, analyseresultaten en raadgevingen aan de consumenten. Het maakt daarvoor gebruik van verschillende kanalen, waaronder: • het meldpunt voor de consument • • • • • • • contacten met de pers (woordvoerders) persberichten publicaties (een nieuwsbrief, thematische brochures en posters) aanwezigheid op beurzen en manifestaties de voorlichtingscel voor de operatoren uit de sectoren van de horeca en de detailhandel de website www.favv.be Lieve Busschots en Pierre Cassart, woordvoerders publicitaire spots op radio en televisie, afhankelijk van de geviseerde doelgroep. Interne communicatiekanalen zijn ondermeer het personeelsblad Foodnotes en het intranet. Horizontale activiteiten 45

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv