Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

46 Communicatie in

46 Communicatie in enkele cijfers 2007 2008 2009 persberichten 81 72 102 Recalls door bedrijven 46% 82% 46% www.afsca.be Aantal bezoeken 627.472 673.494 690.387 nieuwsbrief Afl everingen 5 5 4 Abonnees post 3.650 4.016 4.032 Abonnees mail 7.310 7.421 7.826 Meldpunt Vragen 6.145 6.233 6.080 3.1 De voorlichtingscel Klachten 2.170 2.265 3.389 Sedert 1/9/2008 helpt de voorlichtingscel van het FAVV de operatoren uit de voedselketen zich in regel te stellen met de reglementering. Voorlopig richt zij zich op de operatoren in direct contact met de consumenten, horeca en detailhandel (bakkers, kruideniers, slagers, ambulante handelaren ...). De cel maakt deel uit van de dienst communicatie en bestaat uit 4 medewerkers met terreinervaring en geselecteerd op basis van hun pedagogische kwaliteiten. De voedselveiligheid wordt geregeld door een doeltreff ende maar gespecialiseerde wetgeving die onder meer betrek- king heeft op autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid, toelatingen en registraties. Het FAVV wil met de voorlichtingscel de operatoren helpen de regelgeving te begrijpen en in hun onderneming toe te passen, onder meer op het vlak van de autocontrole. Op die manier draagt de voorlichtingscel bij tot verbetering van de hygiëne in deze sectoren. Een gecertifi ceerde autocontrole levert alleen maar voordeel op: een meerwaarde voor de veiligheid van de voedselketen, verlaging van de FAVV-heffi ngen en, voor de horeca, de mogelijkheid om de FAVVsmiley te affi cheren. De voorlichtingscel : • evalueert de nood aan informatie van de distributiesector • • • • geeft opleidingen voor groepen van operatoren werkt mee aan publicaties zorgt voor een didactische permanentie op de stand van het FAVV bij publieke evenementen (beurzen, salons) wint relevante informatie in en legt een vragen- en antwoordenbank aan (in voorbereiding) die voor de hele sector nuttig is. Sinds haar oprichting in 2008 heeft de voorlichtingscel 78 infosessies georganiseerd waarbij 2.396 personen werden samengebracht uit grootkeukens, bakkerijen, restaurants, detailhandel, verkoop van hoeveproducten, …

Sector Deelnemers Restauranthouders 213 Detailhandelaars 126 Hoeveverkoop 130 Bakkers 307 Slagers 54 Grootkeukens 1.069 Aangekondigde controleacties 215 Andere 282 Totaal 2.396 Horeca In samenwerking met de horeca federaties werden drie projecten gerealiseerd met in totaal 163 deelnemers (2 in Vlaanderen met FED. Ho.Re.Ca. Vlaanderen en één in Brussel met FED. Ho.Re.Ca. Brussel). De behandelde thema’s waren de “demystifi catie” van autocontrolesystemen, de concrete toepassing ervan en de FAVV- smiley. De voorlichtingscel was eveneens aanwezig op beurzen van de horecasector (Horecatel in Marche-en-Famenne, HorecaLife in Brussel en Horeca Expo in Gent). Detailhandel De voorlichtingscel gaf opleidingen voor groepen detailhandelaars, bakkers, slagers en producenten van hoeveproducten voor in totaal 617 deelnemers. De cel nam eveneens deel aan de beurzen Meat & Fresh Expo en Broodway te Kortrijk. Grootkeukens De opleidingssessies voor grootkeukens vormden een belangrijk deel van de activiteiten van de voorlichtingscel. Deze sessies werden georganiseerd in samenwerking met het Onderwijsministerie van de Vlaamse Gemeenschap (672 deelnemers). De opleidingen richtten zich tot de keukens die maaltijden bereiden en/of opdienen. Ter gelegenheid van de dag van het welzijn in het onderwijs werd in de Universiteit Antwerpen een opleidingssessie gegeven voor 30 preventieadviseurs in het onderwijs. In Wallonië kon een project, georganiseerd in samenwerking met de Franse Gemeenschap, rekenen op 280 deelnemers. Verder werden opleidingen georganiseerd voor OCMW’s, Caritas en andere caritatieve organisaties met in totaal 137 deelnemers. Andere activiteiten Naar aanleiding van de actie “aangekondigde controles” organiseerde de voorlichtingscel voorafgaand opleidingen voor de sector van de distributie. Deze infosessies, waarop alle betrokken operatoren uit de horecasector werden uitgenodigd, werden georganiseerd door de betrokken stad of gemeente. Thema was: hoe zich voorbereiden op een controle. De voorlichtingscel ontwerpt ook folders en informatiefi ches; voorbeelden: ambulante handel, frituuruitbaters, … Horizontale activiteiten 47

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv