Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

50 4 Internationale

50 4 Internationale zaken Op 7 april ondertekende Minister Sabine Laruelle in Peking een protocol met haar Chinese ambtsgenoot dat de uitvoer van varkensvlees naar de Chinese Volksrepubliek mogelijk maakt. Dit protocol is het resultaat van 5 jaar inspanningen door het FAVV. Hierin wordt het sanitair en administratief kader vastgelegd voor de uitvoer; het zal worden gevolgd door inspectie bij de Belgische kandidaat-uitvoerders. In 2009 slachtten 50 Belgische bedrijven samen meer dan 10 miljoen varkens; de Chinese markt vormt bijgevolg een belangrijke opportuniteit voor onze operatoren.

4.1 Internationale uitstraling In 2009, heeft het FAVV 16 buitenlandse delegaties ontvangen. Hierbij werden de werking en de opdrachten van het FAVV toegelicht en werd er bijzondere aandacht besteed aan het vrijwaren van onze exportmarkten en het afsluiten van bilaterale akkoorden. Voor bepaalde derde landen werden op hun vraag een aantal specifi eke onderwerpen nader toegelicht, met name voor : • Japan : vaststelling van nematoden op Japanse bonsai • • • • • • • Bangladesh : analyse en maximale limieten voor antibiotica, mycotoxines en pesticiden in visserijproducten Vietnam : versterking van de competenties van de sanitaire overheden in Vietnam, in samenwerking met Gembloux Agro-Bio Tech Zuid-Afrika : herstructurering van de lokale bevoegde overheden inzake veiligheid van de levensmiddelen Volksrepubliek China : residuen en contaminanten in medicinale planten en Chinese specerijen in samenwerking met het laboratorium Fytolab en het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Maleisië : invoervoorwaarden voor de invoer van visserijproducten in Europa Benin : inleidende werkzaamheden met het oog op een eventuele samenwerking tussen het FAVV en de « Autorité Compétente de Sécurité Sanitaire des Aliments » (ACSSA), in oprichting, in het kader van de gouvernementele samenwerking tussen België en Benin, met steun van de Belgisch Technische Coöperatie (BTC) Taiwan : op vraag van de Taiwanese overheid en in het kader van de melaminecrisis ging een expert van het FAVV naar Taipei. 4.2 Handel met derde landen In 2009 werden na overleg met derde landen verschillende nieuwe bilaterale overeenkomsten afgesloten en nieuwe certifi caten opgemaakt met : • • • • • • • • • Zuid-Afrika voor de uitvoer van varkens Algerije voor de uitvoer van hommels Argentinië voor de uitvoer van gelatine geproduceerd uit varkenshuiden en bestemd voor de voedselproductie en wijnbouw Canada voor de uitvoer van reisduiven Colombia voor de uitvoer van diepgevroren varkenssperma en voor de uitvoer van fok- en mestvarkens Kroatië voor de uitvoer van vlees van varkens, runderen, gevogelte, konijnen, voor visserijproducten, melk en eiproducten de Verenigde Staten voor de uitvoer van paardensperma India voor de uitvoer van appelen en peren Israël voor de uitvoer van varkenssperma Horizontale activiteiten 51

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Leidraad - FAVV
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv