Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

56 5.2

56 5.2 Gemeenschappelijke vergadering van het Raadgevend en het Wetenschappelijk Comité Volgende thema’s kwamen aan bod op 23 januari 2009 : - de stand van zaken inzake de validatie van de sectorgidsen voor autocontrole en de erkenning van de OCI’s voor het uitvoeren van audits in het kader van deze gidsen - opvolging van de dioxineverontreiniging in Ierland en de genomen nationale maatregelen - algemene audit van België door FVO in 2009 met betrekking tot de offi ciële controles op levensmiddelen en diervoerders (verordening nr. 882/2004) In het tweede deel van de vergadering kwamen volgende onderwerpen aan bod : - Prof. Em. Dr. Ir. André Huyghebaert, Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV, gaf een uiteenzetting over ”Procescontaminanten in de voeding, de algemene principes van risico-evaluatie en de toepassing ervan op acrylamide” - Test-Aankoop stelde zijn SWOT-analyse over het FAVV voor met de wensen en bedenkingen van deze consumentenvereniging.

6 Wetenschappelijk Comité Het Wetenschappelijk Comité brengt onafhankelijk advies uit, hetzij op vraag van de gedelegeerd bestuurder, hetzij op eigen initiatief over onderwerpen die te maken hebben met risico-evaluatie en risicobeheer in de voedselketen. De samenstelling van het Wetenschappelijk Comité werd in 2009 vernieuwd. 22 leden werden bij koninklijk besluit benoemd voor een mandaat van 4 jaar. Eén lid nam ontslag in 2009. De samenstelling kan in bijlage geraadpleegd worden. 6.1 Wetenschappelijke adviezen In 2009 heeft het Wetenschappelijk Comité 41 nieuwe dossiers aangevat (32 in 2008) waarvan 8 op eigen initiatief. 39 adviezen, waarvan 5 snelle of dringende adviezen, werden uitgebracht die op de website van het FAVV (www.favv.be) werden geplaatst. De lijst van de adviezen bevindt zich in bijlage. De meeste adviezen hadden betrekking op een specifi eke problematiek : • Migratie van 4-methylbenzofenon van kartonnen verpakkingen naar ontbijtgranen • • • • • • • • • • Melamine in voeding voor zuigelingen Lood en nikkel in koffi e Actielimiet voor cocaïne in Red Bull cola Raming van de blootstelling aan lood en cadmium Opduikende risico’s ten gevolge van hormonale substanties Aanvaardbare verontreinigingsniveaus van residuen van diergeneesmiddelen in diervoeders Bepaling van prednisolone in mest Verontreiniging van suiker met antimoon Aanbevelingen betreff ende de bestrijding van Coxiella burnetti (Q-koorts) bij kleine herkauwers Problematiek van het infl uenzavirus A/H1N1 bij de mens en bij varkens Horizontale activiteiten 57

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV