Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

58 • • • • •

58 • • • • • Risicoevaluatie voor Trichinella in België Microbiologische normen en temperatuur van bloed voor consumptie Kwaliteit van water in de productie van gelatine Kwaliteit van irrigatiewater in de primaire plantaardige productie en voedselveiligheid Meldingsplicht in de voedselketen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast werden ook adviezen uitgebracht over : • Autocontrolegidsen • • Ontwerpen van koninklijk besluit Strategische documenten waaronder de programma’s voor bewaking van ziekten bij runderen, het analyseprogramma van het FAVV, voedselketeninformatie te melden aan slachthuizen voor runderen, schapen en geiten. Blootstelling van de Belgische bevolking aan bestrijdingsmiddelen Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV heeft de blootstelling op lange termijn van de Belgische bevolking aan residuen van bestrijdingsmiddelen in fruit en groenten geëvalueerd. De conclusie hiervan luidt dat er in het algemeen geen risico is, zelfs niet bij hoge consumptie van groenten of fruit. De blootstelling van de Belgische consument werd berekend op basis van gegevens over de consumptie van fruit en groenten van de Belgische voedselconsumptiepeiling (uitgevoerd in 2004 door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezonheid), alsook op basis van de gehalten aan bestrijdingsmiddelen, geregistreerd in het controleplan van het FAVV van 2008. Op basis van analysegegevens m.b.t. residuen van bestrijdingsmiddelen van de jaren 2005 en 2008 is gebleken dat de blootstelling van de Belgische volwassen bevolking (15 jaar en ouder) aan residuen van bestrijdingsmiddelen verwaarloosbaar is, zelfs bij hoge of frequente consumptie van groenten en fruit. Voor de meeste gevallen is de blootstelling 100 keer lager dan de aanvaardbare dagelijkse inname. Wassen en schillen van groenten en fruit resulteert in een blootstelling die vermoedelijk vijf à zes keer lager is. Voor kinderen van 2 tot 5 jaar wordt wassen en schillen van fruit sterk aanbevolen. Een bijkomende studie voor deze consumentengroep wordt eveneens aanbevolen (omwille van het gebrek aan consumptiegegevens). Het Wetenschappelijk Comité besluit dat de blootstelling op lange termijn van de Belgische bevolking aan bestrijdingsmiddelen via de consumptie van fruit en groenten in het algemeen onder controle is.

Raming van de inname van cadmium en lood door de Belgische bevolking Cadmium is hoofdzakelijk een milieucontaminant die enerzijds van nature aanwezig is in het milieu, maar anderzijds ook afkomstig kan zijn van industriële en agrarische bronnen. Levensmiddelen zijn de belangrijkste bron van blootstelling aan cadmium voor de niet-rokende en niet-beroepshalve blootgestelde bevolking. Cadmium is voornamelijk toxisch voor de nieren. Op basis van gegevens uit de Belgische voedselconsumptiepeiling (2004) en de resultaten van de cadmium analyses in het kader van de controleprogramma van het FAVV van 2006 tot 2008 werd de gemiddelde cadmium inname van de Belgische volwassen bevolking (15 jaar en ouder) geraamd op 1,27 μg/kg bw/week. De gemiddelde cadmium inname van kinderen tussen 2,5 en 6,5 jaar werd geraamd op 4,09 μg/kg bw/week (advies 35-2009). Recent heeft de Europese Overheid voor Voedselveiligheid een aanvaardbare wekelijkse dosis van 2,5 μg/kg lichaamsgewicht vastgesteld. De inname van cadmium is groter voor bepaalde consumentengroepen zoals consumenten die de voedingsaanbevelingen volgen op het vlak van verbruik van groenten en vis en deze die levensmiddelen consumeren die geproduceerd zijn in met cadmium verontreinigde gebieden, dan die voor de volwassen bevolking en benadert of overschrijdt de aanvaardbare wekelijkse dosis van 2,5 μg/kg bw/week. De groepen van levensmiddelen die het meeste bijdragen aan de cadmium blootstelling zijn graanproducten (deegwaren inbegrepen) en aardappelen. Het Wetenschappelijk Comité raadt aan om cadmium in granen en graanproducten (brood, deegwaren, koekjes, ontbijtgranen, ...) te analyseren, alsook in andere levensmiddelen die grote hoeveelheden cadmium kunnen bevatten, zoals wilde paddenstoelen, noten en hiervan afgeleide olie. Tegelijkertijd heeft het Wetenschappelijk Comité een raming gemaakt van de inname van lood door de Belgische bevolking en kinderen (advies 36-2009). Deze inname is lager dan de voorlopige aanvaardbare wekelijkse dosis. Een advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid over de aanwezigheid van lood in levensmiddelen wordt verwacht in de loop van het jaar 2010. 6.2 Valorisatie van de werkzaamheden van het Wetenschappelijk Comité en van het wetenschappelijk secretariaat Het Wetenschappelijk Comité besteedt samen met het wetenschappelijk secretariaat bijzondere aandacht aan de wetenschappelijke valorisatie van hun werkzaamheden. Dit gebeurt onder de vorm van wetenschappelijke publicaties, brochures en uiteenzettingen. Een lijst van wetenschappelijke publicaties, uiteenzettingen en brochures is als bijlage bijgevoegd. Horizontale activiteiten 59

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv