Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

62 Overzicht van de

62 Overzicht van de operationele interne audits uitgevoerd in 2009 Geauditeerde entiteit Onderwerp PCE Limburg, laboratoria Nemen van monsters PCE Luxemburg, laboratoria Nemen van monsters PCE Vlaams Brabant Traceerbaarheid van planten via plantenpaspoorten PCE Luik Salmonella op kippen en kippenvlees PCE Namen Pesticides & vooroogst PCE West-Vlaanderen Afl evering van exportcertifi caten PCE Antwerpen Uitvoering van het inspectieprogramma door de PCE’s PCE Brussel Controle op de grootkeukens PCE Oost-Vlaanderen Uitvoering van het contract FAVV - Rendac Overzicht van de operationele interne opvolgingsaudits uitgevoerd in 2009 Geauditeerde entiteit Onderwerp Juridische dienst Commissariaat voor de administratieve boetes ICT Beveiliging van de gegevens PCE Oost-Vlaanderen Warm vervoer varkensvlees + autocontrole PCE West-Vlaanderen Schone runderen & verdachte monsternamess PCE Antwerpen Import planten Controlebeleid Wetgeving PCE Brussel Facturatie hercontrole PCE Waals Brabant Facturatie hercontrole & bakkerijen / banketbakkerijen & EMAS PCE Henegouwen Warm vervoer varkensvlees & beheer DMO PCE Luik Verdachte monsternames & BIRB Crisiscel, PCE Luxemburg Beheer van crisis, kwaliteit rauwe melk Dienst B&B Begrotingscyclus PCE Limburg Rauwe melk, facturatie hercontrole

8 Kwaliteitsbeleid van het FAVV: een geïntegreerd beheersysteem De ISO 9001 certifi cering is opgenomen als strategische doelstelling in het businessplan 2009-2011 van het FAVV. Een pilootproject, opgestart in 2006, heeft in 2008 geleid tot de certifi cering ISO 9001 :2000 van bepaalde processen. In 2011 zal dit kwaliteitbeheersysteem worden uitgebreid tot alle sleutelprocessen van het Agentschap. Andere referentiesystemen binnen het FAVV : • • • De 5 laboratoria van het FAVV zijn geaccrediteerd volgens ISO 17.025 De accreditatie van de inspectiediensten volgens ISO 17.020 is bezig Het FAVV heeft zich ertoe verbonden om zo vlug mogelijk de EMAS-registratie te bekomen. Het FAVV heeft aan het project tot invoering van een milieubeheersysteem met het oog op de EMAS-registratie voor een eerste deel van haar locaties in 2010 verdergezet. Dit milieubeheersysteem zal, rekening houdend met de specifi citeit ervan geïntegreerd worden in het kwaliteitssysteem. Input van de sectoren Risico beoordeling door het Wetenschappelijk Comité RASFF en diverse informatie Risico beoordeling Programmatie in functie van de risico’s en van de autocontrole Rapportering Vaststellingen (inspectie, controle, audit) Analyseresultaten ISO 9001 Planning Op basis van de programmatie Uitvoering van de planning door de PCE’s Inspectie, controle, audit, bemonstering ISO 17020 ISO 17025 Uitvoering analyses door de labo’s EMAS Horizontale activiteiten 63

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv