Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

64 Uitbreiding van de

64 Uitbreiding van de ISO 9001 certifi cering In 2009 heeft het FAVV haar kwaliteitbeheersysteem behouden en uitgebreid. Eind 2009 is het FAVV ook geslaagd voor een eerste opvolgingsaudit voor de processen die in 2008 werden gecertifi ceerd. Ons ISO 9001:2000 certifi caat werd vervangen door een ISO 9001:2008 certifi caat, wat wijst op de conformiteit van het kwaliteitssysteem met de nieuwe versie van de norm die eind 2008 is gepubliceerd. De uitbreiding van het systeem beoogde in 2009 de sleutelprocessen van het Agentschap : • • • • • • • • • • De programmering en planning van bemonsteringen De interne en externe communicatie Crisispreventie en –beheer Rekrutering en selectie van personeel Het beheer van de administratieve boetes Het beheer van de VVB (FVO)-zendingen De erkenning van de OCI’s Het beheer van de dierenartsen met opdracht in alle provinciale controle-eenheden (PCE) De behandeling van klachten inzake heffi ngen Het beheer van de overeenkomsten met externe laboratoria, de interlaboratoriumtests en de organisatie van opleidingsprogramma’s door derde laboratoria. De doelstelling voor 2010 is het behalen van de ISO 9001 certifi cering voor deze processen en de EMAS-registratie voor het Hoofdbestuur in Brussel, voor een PCE en de laboratoria.

CERTIFICAAT EN ISO 9001 : 2008 Kwaliteitsmanagementsysteem AIB−VINÇOTTE INTERNATIONAL nv, Brussel − België Wij certificeren dat Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gevestigd te Kruidtuinlaan 55 1000 BRUSSEL België een kwaliteitssysteem heeft ingevoerd en op peil houdt, dat conform is met de eisen van de norm EN ISO 9001 : 2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen" voor: De uitwerking en implementatie van wetgeving. De validatie van sectorgidsen. Het beheer van dierenartsen met opdracht in de PCE Vlaams−Brabant. De toekenning van erkenningen aan externe laboratoria. Het beheer van TSE−analyses (Transmissible Spongiform Encephalopathy). De behandeling van klachten door het meldpunt voor de consument en door de ombudsdienst. De interne audit Dit certificaat is gebaseerd op het resultaat van een kwaliteitsaudit, gedocumenteerd in het auditverslag 60163237 Certificaatnummer: 08 3429R1 Voor de eerste maal uitgereikt op: 13 oktober, 2008 Uitgereikt op: 16 november, 2009 Dit certificaat vervalt op: 12 oktober, 2011 Aanvullende informatie m.b.t. de certificatiescope en de toepassing van de EN ISO 9001 : 2008 kunnen bij de titularis van dit certificaat worden bekomen. Het certificaat wordt toegekend met inachtneming van het Algemeen Reglement van AIB−Vinçotte International nv. Namens de certificatie−instelling: ir. Paul Olivier Voorzitter Certificatiecommissie Horizontale activiteiten 65

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
Foodweb - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv