Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

74 Het FAVV is aanwezig

74 Het FAVV is aanwezig in de 10 provincies en in Brussel, via haar 11 provinciale controle-eenheden (PCE). De coördinatie wordt uitgevoerd door de Nationale Implementatie en Coördinatie Eenheid die de kwaliteit evalueert van de controles die de PCE’s over het ganse grondgebied uitvoeren en ziet er o.a. op toe dat de toepassing van de regels en instructies uniform wordt uitgevoerd. Tussen de verschillende PCE-hoofden vindt er eveneens een maandelijks overleg plaats. 3 Inrichtingen in de voedselketen Alle in België actieve operatoren in de voedselketen – ongeveer 170.000 – moeten bekend zijn bij het FAVV en bijgevolg geregistreerd. Bovendien is voor de uitoefening van bepaalde activiteiten een toelating of een erkenning vereist. Horeca: registratie of toelating ? De operatoren van de horecasector zijn onderverdeeld in 2 grote categorieën omdat het risico voor de veiligheid verschillend is: - een toelating is nodig voor de plaatsen waar levensmiddelen worden bereid en opgediend (restaurant, traiteur, pittabar) - een registratie is voldoende in de plaatsen waar voorverpakte levensmiddelen worden verkocht die ten minste 3 maand bij kamertemperatuur kunnen worden bewaard. In 2010 zal de nieuwe wetgeving het roken verbieden in de plaatsen die over een toelating beschikken, gezien er levensmiddelen worden bereid en opgediend. De inspectiefrequentie is hoger in plaatsen die aan een toelating zijn onderworpen. Operatoren met een gewone registratie betalen als heffi ng enkel een forfait. Daarentegen betalen operatoren met een toelating een variabele heffi ng in functie van het aantal personeelsleden en de bonus-malus is van toepassing. Een inrichting die beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem, geniet van een bonus van 50% op de jaarlijkse heffi ng. Inrichtingen die moeten erkend worden zijn ondermeer actief in de vleessectoren, melk- en eiproducten, fabrikanten van bepaalde meststoff en of van bestrijdingsmiddelen. Een erkenning wordt slechts afgeleverd na inspectie ter plaatse waarbij wordt nagegaan of de inrichting voldoet aan de wettelijke voorschiften inzake infrastructuur en uitrusting. De lijst van de erkende inrichtingen, en hun activiteiten, is als bijlage II bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV. De hierna volgende tabel geeft het aantal inrichtingen dat op 31/12/2009 erkend was samen met de code en het type inrichting.

Activiteiten code Type van inrichting Aantal erkende inrichtingen Van programmatie tot inspectie 1.1.1 Slachthuizen 103 1.1.2 Uitsnijderijen 558 1.1.3 Slachtlokalen op landbouwbedrijven 15 1.1.4 Wildbewerkingsinrichtingen 31 1.1.5 Inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees 258 1.2.1 Inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten 470 1.2.2 Inrichtingen die grondstoff en verzamelen, opslaan en verwerken tot gesmolten dierlijke vetten kanen 1.2.3 Inrichting voor de behandeling van magen, darmen en blazen 33 1.2.4 Inrichting die gelatine vervaardigt (productie en herverpakking) 4 1.2.5 Inrichting die collageen vervaardigt 2 1.2.6 Inrichting die bloed verwerkt 4 1.2.7 Inrichting die vleesextracten vervaardigt 6 1.2.8 Inrichtingen voor het raffi neren van dierlijke vetten 1 1.3.1 Koel -en vrieshuis (vlees en/of vleesproducten) 411 1.3.2 Herverpakkingscentrum (vlees en/of vleesproducten) 90 2.a.1 Verzendingscentrum 6 2.a.2 Zuiveringscentrum 1 3.1 Fabrieksvaartuig 12 3.3 Visafslag 3 3.4 Inrichting die visserijproducten bewerkt 135 3.5 Inrichting die visserijproducten verwerkt 219 3.6 Koel -en vrieshuizen (visserijproducten) 302 3.7 Herverpakkingscentrum (visserijproducten) 42 4.1 Melkinrichting 870 4.2 Inrichtingen voor de gekoelde opslag van melk en zuivelproducten 49 4.3 Inrichtingen voor de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen op basis van rauwe melk 5.1 Inrichting voor de bereiding van vloeibaar ei en eiproducten 15 5.2 Inrichtingen voor de gekoelde opslag van vloeibaar ei en eiproducten 10 5.3 Inrichtingen voor de verwerking en het in de handel brengen van levensmiddelen op basis van rauwe eieren 6.1 Inrichting voor de bereiding van kikkerbillen of slakken 11 6.2 Inrichtingen voor de gekoelde opslag van kikkerbillen en slakken 2 7.1 Categorie 2- en 3- oleochemisch bedrijf 1 7.2 Inrichting voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren die categorie 3-materiaal bevatten 8.1 Inrichting voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van additieven in diervoeders 100 8.2 Inrichting voor de vervaardiging en/of het in de handel brengen van voormengsels in diervoeders 105 8.3 Inrichting voor de vervaardiging met het oog op het in de handel brengen van mengvoeders 118 8.4 Inrichting voor de vervaardiging van mengvoeders voor herkauwers en van mengvoeders voor niet-herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten 8.5 Inrichting voor de vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften van landbouwbe- drijf 8.6 Inrichting voor de vervaardiging van gemedicineerde diervoeders 62 8 22 12 15 2 8 75

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv