Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

78 Goedgekeurde gidsen

78 Goedgekeurde gidsen voor autocontrole en erkende OCI’s op 31/12/2009 Dossier nummer Benaming van de gids Datum goedkeuring G-001 Autocontrolegids dierenvoeders 22/12/2005 7 G-002 Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie - versie 2 06/03/2009 5 G-003 Gids voor de autocontrole in de slagerij 23/12/2005 5 G-004 Autocontrolegids voor brouwerijsector 05/07/2007 3 G-005 Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie 30/10/2008 1 G-006 Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij 22/12/2005 4* G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhan- del in algemene voedingswaren Aantal OCI’s 26/10/2007 3 G-009 Gids voor autocontrole van de ophaling en het transport van rauwe melk 21/12/2005 3 G-010 Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik - versie 2 G-011 Sectorgids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de sector van de voedingssupplementen 19/03/2007 2 09/08/2007 1 G-012 Sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie 09/07/2007 11 G-014 Gids autocontrole: aardappelen – groenten - fruit verwerkende industrie en handel 03/01/2007 5 G-017 Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen 27/02/2009 0 G-018 Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrich- 22/01/2008 6* G-019 tingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren: vleesproducten -kant en klaar gerechten - salades - natuurdarmen 06/09/2007 6 G-020 Autocontrolegids voor de maalderijen 04/07/2007 4 G-022 Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie 25/06/2007 4 G-023 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de horecasector 23/08/2006 4 G-025 Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen 22/01/2008 3 G-026 Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij 13/10/2008 1 G-027 Gids voor autocontrole en traceerbaarheid in koffi ebranderijen 09/10/2008 0 G-030 Gids voor goede bijenteeltpraktijken 24/03/2009 0 G-033 Autocontrolegids voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie 20/02/2009 5 G-037 Sectorgids autocontrole primaire dierlijke productie – versie 2 09/09/2009 10 G-038 Autocontrolegids voor de handel in granen en agrotoelevering 18/12/2009 0 * de audit moet uitgevoerd worden door een zelfstandig dierenarts, erkend door het FAVV, waarop de OCI een beroep doet

De frequentie van de validatieaudits hangt af van de activiteitensector: • • • • landbouwtoelevering en verwerking: een audit elk jaar primaire productie en horeca: een audit om de 3 jaar groothandel en transport: een audit om de 2 jaar distributie: een audit om de 3 of 4 jaar. Wanneer geen goedgekeurde gids voorhanden is voor een welbepaalde sector of voor die welbepaalde gids geen organisme werd erkend, moet de operator die zijn autocontrolesysteem wenst te laten valideren, beroep doen op het FAVV. Eind 2009 kon meer dan 90% van alle operatoren beroep doen op een goedgekeurde gids. Sectoren waarvoor nog geen gids werd goedgekeurd of ingediend situeren zich hoofdzakelijk in de sector van de verwerking van levensmiddelen. Om de operatoren helpen heeft het FAVV een leidraad gepubliceerd die door de auditeurs gebruikt wordt bij de audit van het audocontrolesysteem in verwerkte bedrijven waarvan de activiteiten niet door een gids zijn afgedekt. Dank zij dit document kennen de bedrijven de belangrijkste criteria waarop zij geaudit worden. Bedrijven uit de verwerkende sector waarvan slechts een marginale activiteit niet door een gids wordt afgedekt – maximum 20 % van de omzet – kunnen hun autocontrolesysteem laten valideren op basis van een privéstandaard die daartoe werd aanvaard in een ministerieel besluit (BRC, IFS, ISO 22.000). Wanneer als gevolg van de audit het gehele autocontrolesysteem gevalideerd wordt, bekomt de operator een vermindering van jaarlijkse FAVV-heffi ng (bonus). Zonder validatie wordt de jaarlijkse heffi ng verhoogd (malus). Daarentegen betalen bepaalde bedrijven uit de detailhandel en de horeca een onveranderlijk en forfaitair bedrag; het betreft hier bedrijven die uitsluitend dranken en/of voorgepakte levensmiddelen met een houdbaarheid van minstens 3 maanden bij omgevingstemperatuur aan de eindverbruiker verkopen. Bedrijven van de primaire sector moeten een regelmatige controle van de hygiënevoorschriften en van hun registers doorvoeren. Zij kunnen eveneens vragen om geauditeerd te worden en zij zijn onderworpen aan het bonus/malusstelsel. Einde 2009 beschikten 8.536 operatoren over een gevalideerd autocontrolesysteem dat het geheel van hun activiteiten omvatte en 16.054 dat deze gedeeltelijk afdekte (14.656 operatoren voor de primaire productie en 1.398 operatoren voor de andere sectoren), wat een toename betekent met 52 %, respectievelijk 184 %. Van programmatie tot inspectie 79

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv