Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

80 Aantal operatoren die

80 Aantal operatoren die over een volledig gevalideerd autocontrolesysteem beschikten op 31/12/2009 Activiteitensector Aantal bedrijven Toelevering landbouw 159 Primaire productie 7.525 Transformatie 284 Groothandel 7 Distributie 404 Horeca 149 Transport 8 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2006 2007 2008 2009 Bedrijven met gevalideerd autocontrolesysteem 15 3.305 5.627 8.536

FAVV-smiley Het basisidee voor de lancering van de FAVV-smiley was aan de consumenten te tonen dat een gevalideerd autocontrolesysteem aanwezig is. Het vormt bovenop de bonus-malusregeling een bijkomende stimulans voor operatoren die rechtstreeks aan de consumenten leveren. De smiley wordt afgeleverd door de OCI’s die de audit uitvoeren. Het affi cheren gebeurt op vrijwillige basis. De horecasector en de grootkeukens zijn de eersten die toetraden tot dit systeem. Eind 2009 affi cheerden 140 inrichtingen deze FAVV-smiley. De lijst kan geraadpleegd worden op www.favv.be/smiley 14 x 14 NL-FR.eps 26/03/2007 13:35:28 inlichtingen :meldpuntFAVV-renseignements :point decontactAFSCA 0800 13 550 G E C E R T I F I C E E R D A U T O C O N T R O L E S Y S T E E M S Y S T È M E D ’ A U T O C O N T R Ô L E C Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen geldig tot eind 2013 valable jusque fin E R T I F I É Van programmatie tot inspectie 81

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv