Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

1 Inspecties in de

1 Inspecties in de bedrijven 1.1 Plantaardige productie Op het vlak van de plantaardige productie bestemd voor de consumptie, worden de inspecties hoofdzakelijk uitgevoerd op de boerderijen en in de groothandel (aardappelen, groenten en fruit). In 2009 werden 2.868 missies uitgevoerd bij 2.814 operatoren. De inspecties met betrekking tot de infrastructuur, de hygiëne en de melding van risicosituaties en de traceerbaarheid zijn met 16 % gestegen ten opzichte van 2008. Inspecties op het vlak van de plantaardige productie bestemd voor de consumptie Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2.239 95,5 % 3,3 % 1,2 % Meldingsplicht 2.621 97,8 % 2,1 % 0,1 % Autocontrolesysteem 19 36,8 % 15,8 % 47,4 % Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 2.246 95,6 % 2,1 % 2,3 % De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 46 waarschuwingen en 22 PV’s: de voornaamste niet-conformiteiten bij de operatoren van de primaire sector en de groothandel betreff en:: • • • • • het autocontrolesysteem bij de groothandelaars: het HACCP-systeem blijft vaak onvolledig de infrastructuur en hygiëne bij de groothandelaars: Onvoldoende netheid van de lokalen en uitrusting, ontoereikende persoonlijke hygiëne (gebrek aan wastafels, geen informatie voor het personeel, geen reinigings- en ontsmettingsplan), gebrekkige ongediertebestrijding; in de primaire sector blijven de ongunstige resultaten m.b.t. de hygiëne zeer gering de meldingsplicht blijft bij de operatoren te weinig gekend zowel van de primaire sector als van de handel. er is geen procedure om producten terug te roepen traceerbaarheid: er worden nog vaak tekorten in de groothandel vastgesteld (registers IN/OUT worden niet volledig bijgehouden). In de primaire sector blijft de algemene situatie zeer bevredigend. De meeste problemen die zich blijven voordoen zijn: het gebruik van de fytosanitaire paspoorten (niet aanwezig, onvolledig, niet bijgehouden), het feit dat er geen verband is tussen de aangevoerde en afgevoerde producten en de naleving van de registratietermijnen van de fytosanitaire behandelingen (maximum 7 dagen). Inspecties en ziektes 85

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv