Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

90 Dierlijke eiwitten

90 Dierlijke eiwitten Ook bij door veehouders gebruikte diervoeders is het belangrijk dat controles uitgevoerd worden om te vermijden dat aan herkauwers niet toegelaten eiwitten zouden gevoederd worden. Het FAVV controleert bij veehouders of alle diervoeders die op het bedrijf aanwezig zijn toegelaten zijn voor alle aanwezige dieren. Hiermee wordt kruiscontaminatie uitgesloten en een eventuele bron van OSE besmetting vermeden. In 2009 werden 587 missies uitgevoerd bij 576 veehouders. Slechts één van de 593 controles op de identifi catie, traceerbaarheid en registratie was niet conform. 1.3 Levende dieren Het aantal rundvee-, varkens-, schapen- en geitenbeslagen neemt verder af in 2009. 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Runderen Varkens Schapen Geiten Hertachtigen Pluimvee 2006 40.640 10.631 32.323 14.247 2.201 1.682 2007 38.690 9.950 31.523 13.381 2.907 1.604 2008 36.423 9.419 31.037 12.692 2.825 1.681 2009 36.064 9.243 30.626 12.530 2.810 1.626 Aantal beslagen

0.000.000 5.000.000 0.000.000 5.000.000 0.000.000 5.000.000 0 Runderen Vleesvarkensplaatsen Zeugenplaatsen Schapen Geiten Hertachtigen 2006 2.697.824 4.850.501 653.385 219.274 43.727 12.805 13.377.548 25.894.597 3.170.815 2007 2.699.258 5.007.614 632.360 220.611 46.950 12.684 9.878.202 25.311.775 2.089.933 2008 2.618.040 5.123.189 615.298 205.624 48.379 10.834 10.161.576 29.385.921 1.865.111 2009 2.594.358 5.113.202 598.857 215.262 57.371 9.502 11.082.569 27.134.405 2.031.572 Aantal dieren Leghennenplaatsen Braadkippenplaatsen Fokpluimveeplaatsen Inspecties en ziektes 91

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv