Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

92 1.3.1 Identifi catie

92 1.3.1 Identifi catie en registratie In 2009 werden 6.367 missies uitgevoerd bij 5.995 operatoren: in rundveebedrijven, varkensbedrijven en bedrijven van schapen, geiten, hertachtigen en pluimvee en broeierijen, en gedurende het transport bij handelaars of in verzamelcentra Identifi catie- en registratiecontroles bij dieren Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Rundveebedrijven 3.200 89,3 % 8,2 % 2,5 % Varkensbedrijven 1.081 86,5 % 10,5 % 3,0 % Bedrijven van schapen, geiten en hertachtigen 1.255 62,0 % 24,5 % 13,5 % Pluimveebedrijven 443 91,9 % 7,0 % 1,1 % Broeierijen 24 87,5 % 12,5 % 0,0 % Handelaars en verzamelcentra 281 85,4 % 12,8 % 1,8 % Transport 361 81,2 % 13,6 % 5,3 % De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot de volgende maatregelen: • • • • 364 waarschuwingen 14 acties tegen een andere operator 84 PV’s 2 defi nitieve inbeslagnames (waarbij 7 runderen in beslag werden genomen omdat de identifi catie niet conform of afwezig was).

1.3.2 Geneesmiddelen, begeleiding en epidemiologisch toezicht In de varkensbedrijven, rundveebedrijven, pluimveebedrijven en broeierijen, evenals in de viskwekerijen werden controlemissies uitgevoerd in het kader van: • • • de dierengezondheid: 729 missies werden uitgevoerd bij 724 operatoren met een varkenskwekerij, 62 missies werden uitgevoerd bij 48 operatoren verantwoordelijken van viskwekerijen; 485 missies in 487 pluimveebedrijven en 24 missies in 24 broeierijen. het contract voor bedrijfsbegeleiding, de aanwezigheid van geneesmiddelen en van het register m.b.t. de behandelingen: 5.189 missies in 5.052 bedrijven, alle diersoorten samen het epidemiologisch toezicht (overeenkomst tussen de verantwoordelijke en de bedrijfsdierenarts, dierenarts aanwezig bij de aankoop van runderen of varkens, …): 3.923 missies in 3.846 rundvee- en varkensbedrijven De ondertekening van een contract voor bedrijfsbegeleiding met een dierenarts laat de veehouder toe over een geneesmiddelenreserve voor maximum 2 maanden te beschikken (per diersoort vermeld in het contract); het gebruik hiervan moet tijdens de risicoperiode dagelijks worden geregistreerd. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Dierengezondheid in de varkensbedrijven 729 91,8 % 6,7 % 1,5 % Dierengezondheid in de pluimveebedrijven 525 84,2 % 10,7 % 5,1 % Dierengezondheid in de broeierijen 24 70,8 % 12,5 % 16,7 % Dierengezondheid in viskwekerijen 65 92,3 % 7,7 % 0 % Geneesmiddelen en begeleiding 5.378 80,7 % 17 % 2,3 % Epidemiologisch toezicht in rundveebedrijven 3.009 87,7 % 9,5 % 2,8 % Epidemiologisch toezicht in varkensbedrijven 966 89,1 % 9,7 % 1,1 % Epidemiologisch toezicht in pluimveebedrijven 286 86,0 % 12,9 % 1,1 % De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot: • • • dierengezondheid: 42 waarschuwingen, 9 PV’s, 14 acties genomen tegen een andere operator, 1 defi nitieve inbeslagname van 19.290 kippen geneesmiddelen en begeleiding: 213 waarschuwingen, 53 PV’s, 53 acties genomen tegen een andere operator, 5 defi nitieve inbeslagnames m.b.t. 10 verschillende geneesmiddelen epidemiologisch toezicht: 126 waarschuwingen, 30 PV’s, 6 acties genomen tegen een andere operator, 1 defi nitieve inbeslagname van een rund. Inspecties en ziektes 93

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv