Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

94 1.3.3 Infrastructuur,

94 1.3.3 Infrastructuur, hygiëne en traceerbaarheid Voertuigen, handelaars, verzamelcentra, landbouwbedrijven en controleposten In 2009 werden 2.953 controles betreff ende de voorschriften inzake infrastructuur en hygiëne uitgevoerd bij 2.599 operatoren In de verzamelcentra hebben de controles onder andere betrekking op de aanwezigheid van de dierenartsen aangeworven door de exploitant, op de controles inzake identifi catie van de dieren, op de aanwezigheid en geldigheid van de begeleidende documenten, de vervoersvoorwaarden en dierenwelzijn, op de installaties voor de dieren, hun hygiëne en het bijhouden van de aan- en afvoerregisters. Bij de dierenhandelaars hebben de controles onder andere betrekking op de genomen maatregelen met het oog op het epidemiologisch toezicht en ziektepreventie, op de installaties voor de dieren en hun hygiëne en op het bijhouden van de aan- en afvoerregisters. Controle van de infrastructuur en de hygiëne Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Verzamelcentra 18 33,3 % 55,6 % 11,1 % Voertuigen 1.298 89,8 % 10,0 % 0,2 % Varkensbedrijven 1.130 85,3 % 12,5 % 2,2 % Kalverbedrijven 87 71,3 % 28,7 % 0,0 % Pluimveebedrijven 459 84,5 % 13,3 % 2,2 % Broeierijen 24 87,5 % 8,3 % 4,2 % Handelaars 115 72,2 % 25,2 % 2,6 % Controleposten 4 25,0 % 50,0 % 25,0 % De ongunstige resultaten hebben aanleiding gegeven tot 86 waarschuwingen en 13 PV’s. In 7 gevallen werden eveneens acties genomen ten opzichte van een andere operator.

Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams Sperma(opslag)centra zijn erkende centra waar mannelijke dieren (varkens, paarden of runderen) worden gehouden en waarbij het sperma wordt afgenomen, verdund en bewaard. Voor langdurige bewaring wordt het sperma diepgevroren. Embryoteams zijn teams onder leiding van een erkende dierenarts die uit donordieren embryo’s verzamelen en deze, eventueel na bewaring, overplanten op receptordieren. De embryoproductieteams produceren embryo’s in het laboratorium door in vitro bevruchting van verzamelde eicellen. Alleen de centra en de teams met een erkenning voor de intracommunautaire handel vallen onder de bevoegdheid van het FAVV en worden geïnspecteerd. Bij runderen en varkens vallen ook de centra met een erkenning voor de nationale handel onder de bevoegdheid van het FAVV. In 2009 werden in totaal 117 missies uitgevoerd bij 95 centra en teams: • • • • 34 missies werden uitgevoerd bij 25 operatoren met een erkenning voor runderen; 51 missies werden uitgevoerd bij 39 operatoren met een erkenning voor varkens; 31 missies werden uitgevoerd bij 30 operatoren met een erkenning voor paarden; 1 missie werd uitgevoerd bij 1 operator met een erkenning voor schapen en geiten. Inspections des centres de sperme et équipes de transfert d’embryons Diersoort Type checklist Aantal inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig Rund Infrastructuur, inrichting en hygiëne Traceerbaarheid 34 33 94,1 % 84,8 % 5,9 % 15,2 % 0 % 0 % Varken Infrastructuur, inrichting en hygiëne Traceerbaarheid 50 48 66,0 % 70,8 % 34,0 % 29,2 % 0 % 0 % Paard Infrastructuur, inrichting en hygiëne Traceerbaarheid 39 36 71,8 % 77,8 % 25,6 % 19,4 % 2,6 % 2,8 % Schaap, Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1 100 % 0 % 0 % geit Traceerbaarheid 1 100 % 0 % 0 % Totaal 242 76,4 % 22,7 % 0,8 % Globaal genomen was 99,2 % van de inspecties gunstig. Er werden twee waarschuwingen gegeven in de varkenssector. De erkenning voor de intracommunautaire handel van een paardenspermacentrum werd ingetrokken. Inspecties en ziektes 95

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv