Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

2.1.7 Zware metalen in

2.1.7 Zware metalen in fruit en groenten In het kader van het controleprogramma voor de aanwezigheid van cadmium en lood werden in 2005 288 monsters van fruit en groenten genomen en geanalyseerd. Deze monsters waren in 83% van de gevallen van Belgische oorsprong. Het aantal monsters genomen in 2005 is duidelijk hoger dan 2005 (+342%). Bij één monster spinazie geproduceerd in België (0,5 %) werd een gehalte aan cadmium vastgesteld dat hoger lag dan de Europees vastgestelde norm en bij vier (1,8 %) monsters (spinazie, veldsla en peterselie geproduceerd in België) overschreed het gehalte aan lood de Europees vastgestelde norm. In 2005 werden 3 waarschuwingen verstuurd voor lichte overschrijdingen en 1 PV opgesteld voor een zware overschrijding. 2.2 Gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Het FAVV controleert het in de handel brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. De · uitgevoerde controles omvatten : bemonsteringen om de kwaliteit van de fytofarmaceutische producten op de markt te controleren (gehalte aan werkzame sto en en hun belangrijkste fysico-chemische eigen- · schappen) ; inspecties om te controleren of de gecommercialiseerde producten wel degelijk erkend/ · toegelaten zijn alsook correct geëtiketteerd en verpakt zijn; inspecties om na te gaan dat de gebruikers de wettelijke voorschriften naleven voor het gebruik van fytofarmaceutische producten (gebruik van erkende/toegelaten producten, gebruik van een spuittoestel dat voldoet aan de technische controle). In 2005 werden 80 fytofarmaceutische producten bemonsterd op de Belgische markt en geanalyseerd op hun gehalte aan werkzame sto en en hun belangrijkste fysico-chemische eigenschappen. De niet-conformiteiten (25% van de bemonsterde producten) zijn in toename in vergelijking met 2004 (+6%). Er werden 11 waarschuwingen en 5 PV’s opgesteld. Controleactiviteiten 101

Activiteitenverslag 102 Tabel 3.22: resultaten van bemonsterde en geanalyseerde fytofarmaceutische producten in 2005. Aard Bemonsterd Niet-conform Fungiciden 34 12 Herbiciden 27 4 Groeibevorderaars 3 0 Insecticiden 9 2 Mollusciden 4 0 Mosverdelger 2 2 Bevochtigingsmiddel 1 0 Totaal 80 20 In 2005 hebben de controleurs van het FAVV 525 inspectiebezoeken uitgevoerd bij operatoren die actief zijn in het in de handel brengen van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, en 409 inspectiebezoeken uitgevoerd bij gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Van deze inspectiebezoeken voor in het in de handel brengen, werden er 140 niet-conform bevonden (151 vastgestelde overtredingen). Op de 409 inspectiebezoeken bij de gebruikers werden 51 niet-conform bevonden (58 overtredingen vastgesteld). De belangrijkste vastgestelde overtredingen zijn opgenomen in de volgende tabel. Er werden 127 waarschuwingen en 4 PV’s opgesteld.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv