Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Het FAVV is de bevoegde

Het FAVV is de bevoegde autoriteit voor de technische controle van de spuittoestellen en delegeert de praktische uitvoering aan het Departement voor Landbouwtechniek van het CRA van Gembloux (CRA-W) voor de Franstalig en Duitstalig landsgedeelte, en aan het Departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn en Milieubeveiliging te Gent (ILVO-DVL) voor het Nederlandstalig landsgedeelte en het Brussels Gewest. In 2005 hebben de controlerende organismen 7171 spuittoestellen gecontroleerd. Het FAVV heeft 105 inspecties uitgevoerd bij eigenaars van spuittoestellen. Deze controles hadden hoofdzakelijk betrekking tot spuittoestellen die niet op de door de controlerende organismen gestelde datum voor controle waren verschenen. Controleactiviteiten 105

Activiteitenverslag 106 3. Voedingsmiddelen: productie en distributie 3.1. Microbiologische toestand van de levensmiddelen Kiemen Totaal aërobe kiemen Totaal coliformen Koude schotels Tabel 3.25: Percentage van de niet conforme resultaten van de indicatorkiemen in levensmiddelen genomen in de horeca en de kleinhandel. Filet américain nature Filet américain préparé Ko ekoeken,pasteibakkersroom Desserten op basis van rauwe eieren Kaas van gepasteuriseerde melk Levende tweekleppigeweekdieren Gekookte weekdieren Soft ice 33,9 % 15,9 % 21,3 % E. coli 3,1 % 3,0 % 0,9 % 4,2 % 2,1 % 4,3 % 4,0 % 10,2 % Clostridium perfringens - - 2,6 % - - Staphylocoques à coagulase + 0,8 % - - 1,7 % 0,5 % 0,5 % - 2,0 % - Salmonella 0,6 % 0,9 % 2,0 % 0,0 % Listeria monocytogenes 1,2 % 0,9 % E. coli O157 0,6 % 0,0 % Campylobacter 11,2 % Norovirus 8,5 % Vibrio parahaemolyticus Aantal monsters 2,0 % 46,7 % 129 171 116 118 188 185 98 49 108

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV