Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

3.1.2.3. Kleinhandel Op

3.1.2.3. Kleinhandel Op het vlak van de kleinhandel wordt hoofdzakelijk aandacht geschonken aan levensmiddelen die klaar zijn voor consumptie zonder dat ze eerst worden gekookt of opgewarmd. Deze moeten van uitstekende microbiologische kwaliteit zijn omdat ze voor consumptie geen enkele thermische behandeling meer ondergaan die eventuele bacteriën in het product zouden vernietigen. 3.1.2.3.1. Zuivelproducten Kaas op basis van gepasteuriseerde melk, gepasteuriseerde consumptiemelk en zuigelingenvoeding op basis van melk werden geanalyseerd. In de 80 monsters genomen van zuigelingenvoeding in poeder op basis van melk, werden geen pathogene noch toxineproducerende kiemen aangetro en. Slechts in 3,8% van de monsters werd een te hoge waarde van totale kiemen vastgesteld. In 2005 werden 185 monsters van kaas op basis van gepasteuriseerde melk onderzocht. De aanwezigheid van Escherichia coli in 4,3% van de monsters getuigt van een fecale besmetting van het product, ofwel door het materiaal gebruikt tijdens het melken of het productieproces, ofwel door herbesmetting na pasteurisatie. Er werd gezocht naar de Bacillus cereus- kiem in 142 monsters van gepasteuriseerde consumptiemelk; waarvan 2,1% van de monsters de actielimiet voor deze kiem overschreden. Er werden geen pathogene kiemen aan het licht gebracht. 3.1.2.3.2. Weekdieren Een honderdtal monsters van levende tweekleppige weekdieren werd genomen; op de helft hiervan werd een onderzoek naar virussen uitgevoerd. De bacteriologische kwaliteit van levende tweekleppige weekdieren is niet optimaal : 11% hiervan bevatten Campylobacter. De overheid van de producerende landen werd systematisch van deze besmetting op de hoogte gebracht en een lot besmet met zowel Salmonella als Campylobacter werd teruggeroepen. Hiervoor werd op Europees niveau een RAS-bericht verzonden. Controleactiviteiten 109

Activiteitenverslag 110 Er werden eveneens analyses uitgevoerd op een vijftigtal monsters van gekookte weekdieren. In één monster werd Vibrio parahaemolyticus aangetro en. Producten uit de zee zijn belangrijke vectoren van dit soort bacterie. Enkel na een belangrijke bacteriële vermeerdering ingevolge verkeerde bewaarpraktijken kan er een infectie optreden. De overschrijding van de norm voor Escherichia coli in 10% van de monsters wordt verklaard door sommige speci eke aspecten van de productie, zoals het koken van de producten aan boord van de vissersvaartuigen, het koelen ervan met zeewater, de intensieve behandeling en de lange transporttijd. 3.1.2.3.3. Plantaardige producten Bij de bemonsterde plantaardige producten werd in 2005 een te grote hoeveelheid Bacillus cereus aangetro en in gedroogde champignons (een monster op 29) en in 4de gamma groenten (3 monsters op 114), maar wel in een onvoldoende hoeveelheid om toxines te produceren. Een overschrijding werd vastgesteld in 2,3% van de 86 monsters genomen van aromatische kruiden voor wat de norm voor Escherichia coli betreft, wat wijst op een fecale besmetting. Alle andere parameters voor deze producten waren bevredigend. 17% van de 205 monsters van kruiden bevatte een onbevredigend gehalte aan enterobacteriën. De aanwezigheid hiervan wijst op een foute beheersing van de algemene hygiëne tijdens het productieproces. Er werden geen pathogene kiemen aan het licht gebracht. 3.1.2.3.4. Kant-en-klaar gerechten De meer dan 370 monsters van kant-en-klaar gerechten (tomaat-garnaal, sandwiches, Russisch ei, salade niçoise,…) waren van een relatief bevredigende kwaliteit, behalve met betrekking tot de aanwezigheid van Enterobacteriaceae die in een kwart van de genomen monsters werd aangetro en. De aanwezigheid van deze bacterie betekent dat er een tekort in de beheersing van de algemene hygiëne is. Er was slechts één van deze monsters besmet met Salmonella.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005