Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Er werden 108 maaltijden

Er werden 108 maaltijden in kinderdagverblijven bemonsterd, en er werd geen enkele pathogene kiem aan het licht gebracht; Er werd echter een te grote hoeveelheid aan Bacillus cereus en Escherichia coli in verschillende monsters vastgesteld. Daarop werd een herbemonstering uitgevoerd, evenals een inspectie inzake hygiëne, die conform werden bevonden. Er werden geen pathogene kiemen vastgesteld. Over het algemeen zijn de resultaten vrij bevredigend, de aan de consumenten aangeboden levensmiddelen stellen geen groot probleem inzake besmetting door pathogenen. Geval per geval bekeken, kan men wensen dat er verbeteringen komen op het vlak van de hygiëne bij de bereiding evenals op het vlak van naleving van de koudeketen. Controleactiviteiten 113

Activiteitenverslag 114 3.2. Controle van de inrichtingen : resultaten van het hygiëne- en HACCP-inspectieprogramma 3.2.1. Inrichtingen voor de productie van zuivel Naast de productnormen (microbiologie, de chemische toestand, de kwaliteit), controleerde het FAVV de hygiënevoorschriften in de erkende inrichtingen. Onder de 308 erkende industriële inrichtingen en 726 erkende hoeveproducten werden 267 controles uitgevoerd bij industriële melkinrichtingen en 548 bij hoeveproducenten. Het gaat om controle van een aantal structurele voorwaarden, zoals de beheersing van de temperatuur, de naleving van de hygiënevoorschriften voor de werklokalen, het materiaal en de uitrusting, de hygiëne van het personeel, de etikettering, de naleving van de traceerbaarheid en de meldingsplicht, en het toepassen van een autocontrolesysteem. 3.2.2. Controle bij eipakstations In 2005 werden 234 controles (erkenning, hygiënevoorschriften, handelsnormen) uitgevoerd in de 166 erkende eipakstations. Tabel 3.27: resultaten van de controles bij de pakstations Aantal Capaciteit Erkende Controles Nonconformiteiten Waarschuwingen PV’s < 15.000 eieren per uur 166 166 92 32 8 > 15.000 eieren per uur 20 68 39 21 7

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals