Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

3.2.3. Inrichtingen in

3.2.3. Inrichtingen in de sector verwerking De 523 bezochte bedrijven verwerken levensmiddelen andere dan vlees- en zuivelproducten. In het kader van het controleprogramma hadden deze inspecties tot doel het naleven van de hygiënevoorschriften, van de bewaartemperatuur en van de toepassing van het HACCP-systeem te controleren. Tabel 3.28 : resultaten van de hygiëne-inspecties en HACCP in de bedrijven van de verwerkingssector van levensmiddelen Gecontroleerde parameters Niet conform Algemene hygiëne 56,1 % Respect voor de koudeketen 28,7 % HACCP 70,5 % Traceerbaarheid 38,4 % Slechts een derde van de bedrijven heeft een HACCP-systeem ingesteld, terwijl de reglementering sedert een tiental jaar een autocontrolesysteem voor alle niveaus oplegt. Het Agentschap spoort de sectoren ten zeerste aan om autocontrolegidsen op te stellen, conform het besluit inzake autocontrole en het nieuwe “hygiënepakket” dat vanaf 1 januari 2006 van toepassing wordt. Deze gidsen bieden de operatoren de gelegenheid om zich in regel te stellen met de reglementaire vereisten en om te genieten van een korting op de he ngen (15%) wanneer hun autocontrolesysteem wordt gevalideerd. Er worden op dit ogenblik, voor wat de sector verwerking van levensmiddelen betreft, 9 gidsen voorgelegd ter goedkeuring door het Agentschap. Controleactiviteiten 115

Activiteitenverslag 116 In 2005 werden zeven gidsen gevalideerd : · Autocontrolegids dierenvoeders · Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie, · Gids voor de autocontrole in de slagerij, · Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij, · Gids voor autocontrole van de primaire productie van rauwe melk, · Gids voor autocontrole van de ophaling en het transport van rauwe melk, Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Op dit ogenblik is de goedkeuring van negen gidsen voor de sector transformatie van levens- · middelen door het Agentschap nog aan de gang : · Autocontrolegids voor de brouwerijsector, · Gids voor goede hygiënepraktijken in de voedingssupplementenindustrie, · Autocontrolegids : verwerkingsindustrie van en handel in aardappelen, groenten en fruit, · Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen, · Autocontrolegids voor maalderijen, · Autocontrolegids voor de koekjes-, chocolade-, praline- en suikerwerksector, · Gids voor het uitwerken van een APIM-autocontrolesysteem (margarine), Gids voor goede hygiënepraktijken in bakkerijen – banketbakkerijen – chocolaterieën · – ijsbereidingen, · Autocontrolegids van ko ebranderijen, Autocontrolegids van bottelarijen van water, frisdrank, fruitsap en nectar. Het meerjarig inspectieprogramma dat vanaf 2007 van toepassing is, wordt gebaseerd op een risico-analyse en maakt het mogelijk om een individueel gericht onderzoek uit te voeren bij operatoren met ongunstig resultaat.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals