Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

3.2.4. Grootkeukens,

3.2.4. Grootkeukens, horeca en kleinhandel Gecontroleerde parameters In 2005 werden er 2.356 grootkeukens gecontroleerd (rust- en verzorgingsinstellingen, collectieve cateringbedrijven), waarvan 639 in scholen, evenals 173 melkkeukens in ziekenhuizen en kinderdagverblijven, 8.253 inrichtingen in de horecasector en 7.286 inrichtingen in de kleinhandel. Tabel 3.29 : resultaten van de hygiëne-inspecties en HACCP in de grootkeukens, de melkkeukens, de horecasector en de kleinhandel Grootkeukens Scholen Niet-conform Melkkeukens Horecasector De algemene hygiëne blijft een cruciaal probleem in alle soorten van inrichtingen. Ten opzichte van 2004 zijn de resultaten in de melkkeukens minder goed, maar beter in de horeca en de kleinhandel. Een aantal federaties (grootkeukens en verzorgingsinstellingen, horeca, kleinhandel) hebben een autocontrolegids ingediend ter goedkeuring van het FAVV. Controleactiviteiten 117 Kleinhandel Algemene hygiëne 70% 62,2% 52,9% 60,5% 42,1% Naleven van de koudeketen 22% 23,3% 18,1% 28,2% 27,85% Naleven van de warmteketen 24,2% 27,9% 34,3% 32,5% 38,5% Naleven van de temperatuur van de frituurvetten 27,4% 27,5% 0% 21,4% 21,3% HACCP 72,5% 79,6% 67,4% 88,5% 79,2% Retraceerbaarheid 39,8% 41,4% 23,5% 65% 53,9% De melk na bereiding zo vlug mogelijk koelen 16,6 % De zuig essen niet warm bewaren 0 %

Activiteitenverslag 118 Met betrekking tot de naleving van de bewaarvoorschriften (koude- en warmteketen) is de situatie verbeterd bij de warmteketen, maar de koudeketen blijft nog problematisch. In de melkkeukens is er een duidelijke verbetering qua naleving van de temperaturen bij de bereiding en de bewaring van de zuig essen. Het lijkt er dus op dat de aanbevelingen gesteld in het Advies 28-2004 van het Wetenschappelijk comité van het Agentschap ruimschoots worden opgevolgd; Er moet nog een grote inspanning worden gedaan zelfs indien meer en meer inrichtingen een stap in de richting van een HACCP-systeem zetten, en voornamelijk dan in de kleine inrichtingen die op zijn minst de basis-hygiëneregels moeten naleven.. 3.2.5. Hygiënecampagne op zomerevenementen In het kader van de campagne “Bederf je zomer niet !” die doorging in de periode van juni tot september, werd speciaal aandacht geschonken aan braderieën, toeristische trekpleisters en · andere evenementen, met de volgende aandachtspunten : · de hygiëne van de uitrusting (bijvoorbeeld de soft ice automaten), · de hygiëne van het verkooppunt, · de persoonlijke hygiëne van de verkopers en van het personeel dat de voedingswaren bereidt, de naleving van de wettelijke temperaturen. De verplichtingen inzake de minimale hygiëneregels die van toepassing zijn op de ambulante handel, en op alle occasionele verkopers en alle ijsverkopers staan ter beschikking op de website van het Agentschap (“http://www.favv.be” > beroepssectoren > eetwaren). In het kader van deze actie werden 912 verkooppunten gecontroleerd, waaronder 60 evenementen werden bezocht. Ten opzichte van de resultaten van de campagne van 2004, blijft de hygiëne van de uitrusting en van het verkooppunt het zwakke punt van de sector, gevolgd door de naleving van de koeltemperaturen. Men bemerkt echter een duidelijke verbetering voor de eerste twee punten, evenals voor de naleving van de warmteketen. De hygiëne van het personeel is daarentegen licht verslechterd. In 71% van de vastgestelde niet-conformiteiten werd een schriftelijke waarschuwing gegeven en in 6% een proces-verbaal. In ernstigere gevallen werd overgegaan tot de sluiting van de inrichting.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals