Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

% niet-conform Aantal

% niet-conform Aantal waarschuwingen 3.3. Collectieve voedseltoxi-infecties Aantal PV’s Aantal sluitingen Hygiëne van de uitrusting 26,4 % 184 15 1 Hygiëne van het verkooppunt 17,5 % 113 10 2 Hygiëne van het personeel 10 % 64 2 0 Roken tijdens het bereiden van gerechten Naleving van de temperatuur van eetwaren die moeten worden gekoeld Naleving van de temperatuur van eetwaren die warm moeten worden gehouden Tabel 3.30 : resultaten van de hygiëne-inspecties op zomerevenementen 2,3 % 11 2 0 21,3 % 116 9 1 11,6 % 48 7 0 We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer er onder dezelfde omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen, en waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron. In België zijn de verschillende actoren die tussenkomen bij collectieve voedseltoxi-infecties de volgende: · het FAVV die het onderzoek op voedingswaren uitvoert en de monsters van de ver- · dachte voedingswaren neemt de Gewesten die het onderzoek op personen uitvoeren, en de geneesheren-hygiënisten · die de epidemiologische onderzoeken uitvoeren het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (dat aangeduid werd als nationaal referentielaboratorium voor collectieve voedsel-toxi-infecties) dat alle verdachte monsters onderzoekt en alle gegevens over voedselvergiftigingen op nationaal niveau · verzamelt het nationaal platform voedselvergiftigingen en door voedingswaren overgedragen zoönosen, dat een uitwisseling van gegevens en informatie tussen de verschillende actoren mogelijk maakt. Controleactiviteiten 119

Activiteitenverslag 120 De gegevens die tijdens deze onderzoeken ingezameld werden, zijn essentieel om het toezichts- en preventiebeleid op een ander niveau te bepalen of te oriënteren. Op de 105 geregistreerde uitbraken van CVTI’s heeft het FAVV in 2005 een onderzoek ingesteld bij 92 ervan, waarbij 634 personen betrokken waren van wie er 446 ziek en 47 gehospitaliseerd werden. Het aantal haarden ligt veel hoger dit jaar dan vorig jaar (27 CVTI-onderzoeken in 2004), want sinds begin 2005 werd er een meldpunt in het Agentschap ingesteld dat alle informatie moeten verzamelen en de dossiers moet opvolgen. Deze nieuwe procedure voor het beheren van de CVTI’s is bedoeld om de reactiesnelheid van de personeelsleden op het terrein te verbeteren om een maximum aan informatie te verzamelen ingeval van CVTI’s. Daarom worden op dit ogenblik de gevallen waarbij enkel 2 personen betrokken zijn (43 van dergelijke gevallen) eveneens in aanmerking genomen. De andere gevallen hadden betrekking op minder dan 10 personen (31), meer dan 10 personen (11) of een onbepaald aantal personen (7). Wanneer analyses konden worden uitgevoerd op het voedsel (20,6% van de gevallen), kon het verantwoordelijk agens voor de VTI in 63% van de gevallen worden geïdenti ceerd. Het pathogeen agens dat het meest werd geïdenti ceerd was de Salmonella kiem (7 gevallen). In de twee haarden waarbij 60 en 22 personen werden aangetast, werd enerzijds de aanwezigheid van Salmonella en Bacillus cereus aangetoond (belegde broodjes) en anderzijds coagulase positieve staphylococcus en Bacillus cereus of Clostridium perfringens. Een vierde van de haarden werd vastgesteld bij particulieren, 63% in de horecasector en 6% in de catering. Studies hebben aangetoond dat de CVTI’s slechts uitzonderlijk het gevolg zijn van een fout bij de productie van levensmiddelen in de industrie. Zij vloeien vooral voort uit de slechte bewaring (het niet-naleven van de koude- of warmteketen) en een gebrekkige hygiëne. In 2005 is in 20% van de gevallen waarbij een groot aantal zieken gevallen zijn duidelijk een gebrek aan hygiëne verantwoordelijk. Terwijl sinds een aantal jaar het merendeel van de CVTI’s te wijten waren aan het consumeren van rauwe eieren of van producten op basis van rauwe eieren, bemerkt men in 2005 dat deze tendens spectaculair omkeert. In het overgrote deel van de gevallen (42%) werden de uitbraken in verband gebracht met de consumptie van vlees en gerechten op basis van vlees en gevarieerde menu’s of konden niet worden geïdenti ceerd (23,5%). De andere uitbraken hadden diverse oorzaken : zeeproducten (9,5%), banketbakkerswerk (8,5%), pluimveeproducten (5,5%) en slechts 3% waren afkomstig van producten op basis van rauwe eieren. Deze tendens werd op nationaal niveau bevestigd door de gegevens verzameld door het WIV: in 2005 waren slechts 20 % van de VTI’s te wijten aan Salmonella (waarvan 40 % S. Enteritidis) , hetgeen een duidelijke verindering is ten opzichte van 2004 waar nog 53 % aan Salmonella te wijten was (waarvan 55 % S. Enteritidis). Het WIV heeft deze evolutie eveneens vastgesteld bij stammen bij de mens. In 2004 werden immers 9.543 Salmonella-stammen geïdenti - ceerd, waarvan 6075 Enteritidis. In 2005 werden slechts 4908 stammen geïdenti ceerd, waarvan 2225 Enteritiis. Dit heeft grotendeels te maken met het vaccineren van bijna alle legkippen, evenals met de tips en informatie

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV