Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Tabel 3.32 : resultaten

Tabel 3.32 : resultaten van de analyses van PCB-indicatoren Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Fruit, groenten en plantaardige olie 74 0 Eieren en eiproducten 119 0 Visserij en aquacultuur 209 0 Zuivelproducten 37 0 Vlees en afgeleide producten 11 2 Totaal 450 2 Het programma voor de dioxineachtige PCB’s had betrekking op de analyse van melk en melkproducten, eieren, vis en plantaardige oliën. Vanaf november 2006 worden de maximum limieten voor het geheel van dioxines en dioxineachtige PCB bij Verordening nr. 199/2006 bepaald. Indien deze maximum limieten reeds in voege waren, zouden nog steeds voor dezelfde partijen voedingssupplementen op basis van visolie 2 overschrijdingen van de norm worden vastgesteld. Tabel 3.33 : programma voor dioxineachtige PCB’s Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Fruit, groenten en plantaardige olie 72 0 Eieren en eiproducten 118 0 Visserij en aquacultuur 229 0 Zuivelproducten 39 0 Vlees en afgeleide producten 9 2 Totaal 467 2 Controleactiviteiten 123

Activiteitenverslag 124 3.4.3. Mycotoxines Mycotoxines zijn door schimmels aangemaakte secundaire metabolieten die zich tijdens de teelt en/of gedurende de opslag kunnen ontwikkelen op plantaardige producten. De meest gevaarlijke mycotoxines worden gecontroleerd in de gevoeligste matrices, zoals a atoxine B1 in graan en a atoxine M1 in melk. 3.4.3.1. Afl atoxines A atoxines zijn mycotoxines die worden aangemaakt door een schimmel van het type Aspergillus die tot ontwikkeling komt bij een hoge temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze mycotoxines zijn gentoxische kankerverwekkende sto en die in een groot aantal levensmiddelen kunnen voorkomen. De groep van a atoxines omvat meerdere verbindingen waarvan de aanwezigheid in levensmiddelen en de toxiciteit varieert; A atoxine B1 is veruit de meest toxische verbinding; In de punten van binnenkomst worden controles uitgevoerd in verband met de aanwezigheid van de groep van a atoxines B1, B2, G1 en G2 in risicoproducten. Er werden 2 overschrijdingen vastgesteld voor 2 partijen hazelnoten uit Turkije. Deze partijen werden naar het land van oorsprong teruggestuurd. Het aantal vastgestelde overschrijdingen van 2005 ligt tussen deze vastgesteld in 2004 en 2003. De diensten van het Voedselagentschap controleerden eveneens dopnoten zoals aardnoten, hazelnoten, pindanoten, amandelnoten en gedroogde kokosnoten in de verwerkingsindustrie en in de distributie; Er werd voor de genomen monsters 1 overschrijding voor pindanoten vastgesteld. Voor de bemonsterde partij werd een proces-verbaal opgemaakt, waarna de partij werd vernietigd. De vaststellingen gaven aanleiding tot het versturen van een RASFF-bericht.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv