Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Tabel 3.34: resultaten

Tabel 3.34: resultaten voor a atoxine B1, B2, G1 en G2 Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Bier 10 0 Cacao en chocolade 8 0 Specerijen 21 0 Gedroogde vruchten 395 3 Babyvoeding 29 0 Totaal 463 3 3.4.3.2. Patuline A atoxine B1 wordt in dieren via de stofwisseling omgezet in a atoxine M1. Om het a atoxine M1-gehalte te controleren, werden 507 monsters van consumptiemelk en zuivelproducten genomen. Ze waren allemaal conform. Na 2003 werd voor a atoxine M1 geen enkele overschrijding meer aangetoond. Het laatste bericht van een overschrijding voor consumptiemelk werd in 2002 gemeld. Bij de 92 geanalyseerde monsters (babyvoeding, levensmiddelen op basis van appelen, fruitsap, appelsap) werd geen overschrijding voor patuline in 2005 vastgesteld. Controleactiviteiten 125

Activiteitenverslag 126 3.4.4. 3-MCPD 3.4.5. Zware metalen 3-MCPD is een kankerverwekkende verbinding die in bepaalde omstandigheden tot stand komt in de productiefase van sojasaus door middel van zure hydrolyse. Er werden in 2005 89 monsters genomen van sojasaus : 3 monsters vertoonden een overschrijding van de maximum limiet, 2 partijen werden teruggeroepen en 1 uit de handel genomen. Er werd een proces-verbaal opgemaakt. Via het RASFF-systeem werd een wijd verspreid bericht verstuurd voor de 2 belangrijkste overschrijdingen en de betrokken producten werden teruggeroepen. De verontreiniging van levensmiddelen door zware metalen wordt vooral veroorzaakt door een verontreiniging van het milieu. Met betrekking tot zware metalen is het zo dat voor heel wat matrices geen o ciële normen bestaan. 3.4.5.1. Cadmium Cadmium kan zich in het menselijk organisme ophopen en leiden tot nierfunctiestoornissen, botproblemen en voortplantingsstoornissen. Een kankerverwekkend e ect bij de mens mag niet worden uitgesloten. Levensmiddelen zijn de voornaamste bron van blootstelling en dan vooral groenten en fruit. In uitvoering van het controleprogramme werden 963 monsters genomen van levensmiddelen van plantaardige oorsprong, melkproducten, visserij- en aquacultuurproducten. Ze waren allemaal conform. Meer in detail wordt dit beschreven in punt 8.2 van deel 2 (horizontale activiteiten).

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv