Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

3.4.5.2. Kwik

3.4.5.2. Kwik Kwikverontreiniging komt vooral voor in vis en visserijproducten. 90 % van de kwik die in zeevis en andere mariene producten voorkomt, bestaat uit methylkwik. De aanwezigheid van methylkwik kan de ontwikkeling van de hersenen bij zuigelingen verstoren en kan, bij hoge gehaltes, neurologische veranderingen bij volwassenen teweegbrengen. De maximumwaarden houden rekening met de fysiologische verschillen tussen vissoorten. Er werd in 2005 geen enkele overschrijding vastgesteld in voedingssupplementen en babyvoeding; dat was ook al zo in 2003. In de grensinspectieposten werden twee non conformiteiten in loten vis vastgesteld. Tabel 3.35 : resultaten van de kwikanalyses Matrix Aantal monsters Aantal niet conform Visserij- en aquacultuurproducten 151 2 Voedingssupplement 19 0 Babyvoeding 15 0 Totaal 185 2 3.4.6. Polycyclische aromatische koolwaterstoff en Bij de onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwatersto en (PAK’s) gevormd waarvan sommige vermoedelijk kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK’s komen in levensmiddelen tot stand bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen. Grote hoeveelheden PAK’s kunnen worden aangetro en in gera neerde olie. In dat geval kunnen de PAK’s worden weggewerkt door een extra processtap in te voeren waarbij het levensmiddel door actieve koolstof wordt gehaald. Een andere bron van PAK’s zijn de afzettingen uit het milieu op groenten, fruit en mariene producten bij verontreiniging van de zee. Controleactiviteiten 127

Activiteitenverslag 128 3.4.7. Acrylamide Er werden in het kader van de monitoring 122 monsters genomen van diverse levensmiddelen met de grootste kans op het voorkomen van PAK’s (brood, muesli, deegwaren, ontbijtgranen, groenten, kaas, mayonaise, mosselen, olie, margarine, vis, gerookt en/of gekookt vlees). Deze werden geanalyseerd op 16 van de meest voorkomende PAK’s. Er werd geen overschrijding aan het licht gebracht in 2005. Acrylamide is een stof die in bepaalde levensmiddelen bij het bakken op hoge temperatuur en in een waterarm milieu wordt gevormd uit sto en die van nature in de levensmiddelen aanwezig zijn (het aminozuur asparagine en reductiesuikers). Acrylamide wordt beschouwd als een vermoedelijk kankerverwekkende stof voor de mens. Het kan worden aangetro en in een groot aantal levensmiddelen. Volgens studies blijken chips, frieten, koekjes en toasts de meest verontreinigde levensmiddelen te zijn. Men heeft nog geen acrylamide gevonden in rauwe of in water gekookte levensmiddelen en evenmin in levensmiddelen van dierlijke oorsprong zoals vlees, vis en kaas, ook niet als die gebakken of gebraden waren. Het is niet gemakkelijk om het acrylamidegehalte te verlagen. De belangrijkste aanbeveling is dat men het voedsel niet overdreven mag verhitten. In 2005 werden 155 monsters genomen van producten die op de Belgische markt aanwezig zijn. De bemonsterde producten zijn gekozen op grond van de reeds beschikbare nationale en internationale informatie met betrekking tot het daarin voorkomen van acrylamide. Er werden hoge waarden gevonden in chicorei als ko esurrogaat, in gezouten popcorn, in specerijen en in chips. De meeste van deze producten waren ingevoerd. De distributeurs werden bij een schrijven geïnformeerd over de problematiek van acrylamide en werden gevraagd de producenten te contacteren om hen te vragen hun fabricageprocessen te verbeteren. Er worden voor 2006 inspecties geprogrammeerd om na te gaan of de goede fabricagepraktijken op het terrein worden toegepast.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV