Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Crisispreventie en

Crisispreventie en crisisbeheer 3.8.2. Radioactiviteit 136 3.9. Tabakscontrole in de horeca 136 4. Fraudepreventie en -bestrijding 137 4.1. Activiteiten in het kader van de multidisciplinaire samenwerking 137 4.2. Eigen activiteiten van de NOE 138 4.2.1. Algemeen overzicht 138 4.2 .2 Afgewerkte dossiers en opgestelde processen-verbaal en waarschuwingen 139 4.2.3. Verdachte monsternames 141 4.2.4. Speci eke acties 145 5. Controles op intracommunautaire zendingen en invoer uit derde landen 149 5.1. Intracommunautair handelsverkeer 149 5.1.1. Levende dieren 149 5.2. Grensinspectieposten 150 5.2.1 Dierenvoeders 150 5.2 .2 Planten en plantaardige producten 151 5.2.3. Dierlijke sector 155 5.2.4. Levensmiddelen 159 5.3. RASFF 160 1. Vogelgriep 163 1.1. Bioveiligheid in de pluimveesector en risicoanalyse op de pluimveehouderijen 164 1.2. Monitoring bij wilde vogels en bij pluimvee 165 1.2.1. Passieve monitoring bij in het wild levende vogels 165 1.2 .2 . Actieve monitoring bij in het wild levende vogels 165 1.2.3. Toezicht bij in gevangenschap gehouden pluimvee 167 1.2.4. Jaarlijkse serologische screening bij in gevangenschap gehouden pluimvee 167 1.3. Gevoelige natuurgebieden en ophokregeling 169 1.4. Vaccinatie in de dierentuinen 170

Activiteiten van de laboratoria 1.5. Voorbereiding van de organisatie op uitbraken en samenwerking met andere diensten en organisaties 170 2. Varkenspest bij everzwijnen 172 3. Maïswortelboorder 174 4. Ziekte van Newcastle bij duiven en pluimvee 177 5. Soedan rood kleurstof in worcestersaus 178 1. Het netwerk van laboratoria 181 2. De laboratoria van het FAVV 182 2.1. Federale Laboratoria voor de Voedselveiligheid in Melle en Gembloux 187 2.2. Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid in Gent 188 2.3. Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid in Luik 189 2.4. Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid in Tervuren 189 3. Externe laboratoria 190 4. De referentielaboratoria 190 Bijlage 1 Samenstelling van het Raadgevend Comité op 31 december 2005 192 Bijlage 2 Samenstelling van het Wetenschappelijk Comité op 31 december 2005 194 Bijlage 3 Lijst van afkortingen 196

 • Page 1 and 2: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 3 and 4: Verantwoordelijke uitgever Gilbert
 • Page 6: Beste lezer, Op het moment dat u di
 • Page 9 and 10: 4.1. De nieuwsbrief, foodnotes en a
 • Page 11: 2.3. Meststo en, bodemverbeteraars
 • Page 16 and 17: 1. Nieuw fi nancieringssysteem 1.1.
 • Page 18 and 19: 2. Structuur van de organisatie Het
 • Page 20 and 21: Gedelegeerd Bestuurder Laboratoria
 • Page 22 and 23: Het voedselagentschap als organisat
 • Page 24 and 25: 4. Het budget van het Voedselagents
 • Page 26 and 27: Het voedselagentschap als organisat
 • Page 28 and 29: 1. Projecten 1.1. Food@work In okto
 • Page 30 and 31: Controlebeleid : ● Versneld proce
 • Page 32 and 33: · een centralisatie en vernieuwing
 • Page 34 and 35: 2.2. Opvolging, rapportering en rea
 • Page 36 and 37: In 2005 heeft het FAVV aan het Raad
 • Page 38 and 39: Drank Water (niet als drinkwater be
 • Page 40 and 41: · Vademecum · Geneesmiddelen · B
 • Page 42 and 43: 4.2. Het Meldpunt 4.2.1 Vragen 2005
 • Page 44 and 45: 2005 De meeste klachten situeerden
 • Page 46 and 47: 4.6. Deelname beurzen - exposities
 • Page 48 and 49: 5. Raadgevend Comité Het raadgeven
 • Page 50 and 51: 5.2. Markant in 2005 Op 21 april 20
 • Page 52 and 53: Aan de hand van de bekomen resultat
 • Page 54 and 55: samenwerking met de Belgische Techn
 • Page 56 and 57: · Cuba Het Nationaal Fytosanitair
 • Page 58 and 59: Horizontale activiteiten 57
 • Page 60 and 61: 1. Diervoeders, dierengezondheid en
 • Page 62 and 63:

  Hoewel de controles op voedermiddel

 • Page 64 and 65:

  1.1.7. Sectorgids De Autocontrolegi

 • Page 66 and 67:

  1.2.2. Epidemiologische bewaking di

 • Page 68 and 69:

  1.2.2.2. Varkens 1.2.2.1.3. Runderb

 • Page 70 and 71:

  1.2.2.3.3. Salmonellacontrole bij s

 • Page 72 and 73:

  1.2.4. Residuen en contaminanten bi

 • Page 74 and 75:

  Tabel 3.6: de 3 belangrijkste reden

 • Page 76 and 77:

  Totaal slachtingen 1.3.2.3. Bacteri

 • Page 78 and 79:

  1.3.2.4.2. Opsporen van residuen en

 • Page 80 and 81:

  1.3.3.2. Konijnen 1.3.3.3. Vrij wil

 • Page 82 and 83:

  1.3.4. Handel en verwerking van vis

 • Page 84 and 85:

  1.3.5. Primaire productie van melk

 • Page 86 and 87:

  Opgespoorde kiem en matrix Listeria

 • Page 88 and 89:

  1.3.5.3. Controles zonder monsterna

 • Page 90 and 91:

  1.3.7. Bacteriologische besmetting

 • Page 92 and 93:

  De bemonsterde bereidingen op basis

 • Page 94 and 95:

  Controleactiviteiten 93

 • Page 96 and 97:

  2.1.1.2. Bacterievuur In 2005 telt

 • Page 98 and 99:

  Deze maatregelen, waaronder intensi

 • Page 100 and 101:

  Wanneer een MRL is overschreden wor

 • Page 102 and 103:

  2.1.7 Zware metalen in fruit en gro

 • Page 104 and 105:

  Soort overtreding Tabel 3.23: overt

 • Page 106 and 107:

  Het FAVV is de bevoegde autoriteit

 • Page 108 and 109:

  3.1.1.. Horeca en grootkeukens 3.1.

 • Page 110 and 111:

  3.1.2.3. Kleinhandel Op het vlak va

 • Page 112 and 113:

  3.1.2.4. IJs 3.1.2.3.5. Andere eetw

 • Page 114 and 115:

  Er werden 108 maaltijden in kinderd

 • Page 116 and 117:

  3.2.3. Inrichtingen in de sector ve

 • Page 118 and 119:

  3.2.4. Grootkeukens, horeca en klei

 • Page 120 and 121:

  % niet-conform Aantal waarschuwinge

 • Page 122 and 123:

  die het FAVV gepubliceerd heeft. He

 • Page 124 and 125:

  Tabel 3.32 : resultaten van de anal

 • Page 126 and 127:

  Tabel 3.34: resultaten voor a atoxi

 • Page 128 and 129:

  3.4.5.2. Kwik Kwikverontreiniging k

 • Page 130 and 131:

  3.5. Genetische gemodifi ceerde org

 • Page 132 and 133:

  Tabel 3.36 resultaten van de analys

 • Page 134 and 135:

  3.6.2. Soedanrood Een controle op d

 • Page 136 and 137:

  3.7.3. Globale migratie-analyse in

 • Page 138 and 139:

  4. Fraudepreventie en -bestrijding

 • Page 140 and 141:

  De helft van de verkregen informati

 • Page 142 and 143:

  Uit deze tabel is duidelijk dat de

 • Page 144 and 145:

  Monsters van materiaal zijn meestal

 • Page 146 and 147:

  In tegenstelling tot 2004 werden in

 • Page 148 and 149:

  Hierbij werden 2 o ciële waarschuw

 • Page 150 and 151:

  5. Controles op intracommunautaire

 • Page 152 and 153:

  Tabel 3.45 : zendingen aangeboden i

 • Page 154 and 155:

  Tabel 3.46: activiteiten van de erk

 • Page 156 and 157:

  5.2.3. Dierlijke sector Voor 93 van

 • Page 158 and 159:

  5.2.3.2. Dierlijke producten voor n

 • Page 160 and 161:

  5.2.4. Levensmiddelen Aard De Europ

 • Page 162 and 163:

  Chemische gevaren Tabel 3.53: verde

 • Page 164 and 165:

  1. Vogelgriep Crisispreventie en cr

 • Page 166 and 167:

  1.2. Monitoring bij wilde vogels en

 • Page 168 and 169:

  1.2.3. Toezicht bij in gevangenscha

 • Page 170 and 171:

  1.3. Gevoelige natuurgebieden en op

 • Page 172 and 173:

  Crisispreventie en crisisbeheer 171

 • Page 174 and 175:

  Aantal everzwijnen aangeboden voor

 • Page 176 and 177:

  Figuur 4.4: afbakening van de zones

 • Page 178 and 179:

  4. Ziekte van Newcastle bij duiven

 • Page 180 and 181:

  · Voor · Voor Crisispreventie en

 • Page 182 and 183:

  1. Het netwerk van laboratoria Acti

 • Page 184 and 185:

  labo’s FAVV Figuur 5.2: de FAVV-l

 • Page 186 and 187:

  Laboratoria Soort analyse Gent Resi

 • Page 188 and 189:

  2.1. Federale Laboratoria voor de V

 • Page 190 and 191:

  2.3. Federaal Laboratorium voor de

 • Page 192 and 193:

  Activiteiten van de laboratoria 191

 • Page 194 and 195:

  Activiteiten van de laboratoria 193

 • Page 196 and 197:

  Activiteiten van de laboratoria 195

 • Page 198 and 199:

  GIP : Grensinspectiepost HACCP : Ha

 • Page 200:

  Activiteiten van de laboratoria 199

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV