Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

3.7.3. Globale

3.7.3. Globale migratie-analyse in wegwerp plastic vaatwerk 3.7.4. Andere controles Deze nieuwe programmatie had tot doel om inzicht te krijgen in de migratieproblematiek van relatief frequent gebruikte producten. Er werden in 2005 46 analyses op globale migratie uitgevoerd op plastic wegwerpborden en –tassen. Bij één staal werd de norm overschreden. In 2005 werden ook andere controles op materialen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen uitgevoerd: migratie van tin en mercaptobenzothiazol in rubberfopspenen (18), migratie van dioctyltin in bakpapier (15), bisfenol A in zuig essen en bekers uit polycarbonaat (33), tin in blikken (conserven en babyvoeding). Alle gemeten concentraties waren onder de maximale limieten. 3.8. Irradiatie en radioactiviteit 3.8.1. Irradiatie Op de producten die bestraald mogen worden moet de vermelding “doorstraald” of “door straling behandeld” of “met ioniserende straling behandeld” staan. In · 2004 en 2005 werden in dit kader 2 soorten controles uitgevoerd: Bij producten waarbij doorstraling is toegestaan wordt nagegaan of in het geval er niets op de verpakking vermeld is het product ook werkelijk niet bestraald is, de analyse gaat · dus gepaard met een controle van het etiket Bij producten waarbij doorstraling niet is toegestaan worden analyses uitgevoerd om na te gaan of er toch geen behandeling is uitgevoerd. Er wordt een nieuwe methode gesteund op thermoluminescentie gebruikt. De 134 monsters van diepgevroren, gepelde garnalen, kikkerbillen, aardbeien, kruiden, en geraspte kaas waren allen conform, net zoals in 2004. Controleactiviteiten 135

Activiteitenverslag 136 3.8.2. Radioactiviteit De controle op radioactiviteit binnen de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) die allebei controles uitvoeren. De wettelijke basis rond het toezicht op de nucleaire contaminatie van levensmiddelen is een Europese regelgeving die werd gelegd na de kernramp van Tsjernobyl. In 2005 werden in totaal 193 monsters geanalyseerd. In de grensinspectieposten werden 42 stalen afkomstig uit derde landen bemonsterd (pluimveevlees, visserijproducten, kikkerbillen enz.). In de distributie werden 19 stalen genomen (paardengehakt, wilde paddestoelen en wilde bessen). De monsters werden in slachthuizen, vismijnen, leefvijvers en tijdens de jacht de jacht genomen. Alle gemeten concentraties waren onder de toegelaten norm. 3.9. Tabakscontrole in de horeca Jaarlijks worden er controles georganiseerd in de horeca waarbij o.a. wordt nagegaan in hoeverre de rookreglementering wordt nageleefd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drank- en eetgelegenheden die kleiner zijn dan 50 m2 en horeca-zaken die groter zijn dan 50 m2 . Enkel deze laatste zijn wettelijk verplicht om een ruimte voor de niet-rokers in te richten die ten minste de helft moet zijn van de totale oppervlakte van de gesloten plaats en die duidelijk moet worden aangeduid d.m.v. rookverbodstekens. De ongemakken van de rook moeten echter in alle horeca-zaken voor niet-rokers tot een minimum herleid worden door de installatie van een rookafzuig- of verluchtingssysteem. In 2005 werden ongeveer 3500 bezoeken gebracht aan de horeca waarbij ongeveer 1150 waarschuwingen werden gegeven en processen-verbaal opgesteld werden naar aanleiding van het overtreden van de rookreglementering. De resultaten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. De voornaamste inbreuken betre en de ruimte voor niet-rokers (afwezig, te weinig plaatsen, geen rookverbodsteken…), 44% van de onderzochte horeca-zaken bleek niet in orde, en 26 % had een ontoereikend rookafzuig- of verluchtingssysteem.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV