Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

5. Controles op

5. Controles op intracommunautaire zendingen en invoer uit derde landen 5.1. Intracommunautair handelsverkeer 5.1.1. Levende dieren De zendingen die gemeld moeten worden via TRACES (TRAde Control and Expert System) voor het intracommunautaire handelsverkeer zijn levende dieren en bepaalde dierlijke bijproducten zoals mest. In totaal zijn er in 2005 34.993 zendingen vertrokken uit België die gemeld werden via TRACES. Dit zijn 5.232 meer dan in 2004. Dit is mogelijk te wijten aan de moeilijke startfase van TRA- CES in april 2004 waardoor het systeem niet bereikbaar was en de zendingen bijgevolg niet ingegeven konden worden. In de volledige Europese Unie werden 480.418 zendingen tussen lidstaten gemeld via TRACES. Dit betekent dat België 7,3 % van het totaal aantal zendingen naar andere lidstaten voor zijn rekening neemt. België staat hiermee op de vierde plaats na Frankrijk (19,3% of 92.472 zendingen), Nederland (18,3% of 87.719 zendingen) en Duitsland (15,5% of 74.591 zendingen). De volgende tabel geeft het aantal zendingen weer van levende dieren die vanuit België naar andere lidstaten gezonden werden en omgekeerd. Dit omvat ook sperma en broedeieren. België voert netto runderen, geiten, vogels, paarden en broedeieren uit naar andere lidstaten en varkens, schapen, pluimvee, vissen, honden en katten, andere kleine zoogdieren, am bieën en reptielen, ongewervelden en sperma in uit andere lidstaten. Controleactiviteiten 149

Activiteitenverslag 150 Diersoort Tabel 3.44: aard van de zendingen van levende dieren 5.2. Grensinspectieposten 5.2.1 Dierenvoeders Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen Certi caat Hoeveelheid Certi caat Hoeveelheid Runderen 9.557 216.418 4.704 117.404 Varkens 3.659 522.433 5.573 826.503 Schapen 168 3.222 831 74.289 Geiten 82 7.335 67 3.227 Pluimvee 1.018 886.207 17.280 117.790.709 Vogels 1.309 216.857 114 164.318 Vissen 44 38.133 533 1.549.928 Paarden 2.868 14.118 966 4.755 Honden en katten 1.236 11.257 444 14.511 Andere kleine zoogdieren 48 582 26 1.454 Am bieën en reptielen 1 1 10 349 Broedeieren 1.172 30.271.990 634 27.087.135 Ongewervelden 13 325 4 767 Sperma 740 322.913 2.020 870.630 Totaal 21.915 33.206 In 2005 werden sto en bestemd voor dierlijke voeding afkomstig van derde landen aangeboden via de haven van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Geen enkele zending werd geweigerd. De volgende tabel geeft het aantal aangeboden zendingen weer.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals