Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Tabel 3.46: activiteiten

Tabel 3.46: activiteiten van de erkende inspectieplaatsen Activiteit Aantal Percentage Invoerder plantaardige producten (algemeen) 2 11 Invoerder groenten en fruit 7 39 Invoerder sierteeltgewassen 5 28 Invoerder boomkwekerijgewassen 2 11 Invoerder hout 2 11 Een unilateraal akkoord werd afgesloten met het Groothertogdom Luxemburg waarbij België de toestemming gaf om zendingen die via een GIP in die lidstaat binnenkwamen, naar een erkende inspectieplaats te verleggen in België. Dat betreft 117 zendingen waarvan 97% bestemd waren voor de erkende inspectieplaats die op de terreinen van de luchthaven in Bierset gelegen is. Het betreft voornamelijk snijbloemen, groenten en fruit die ’s nachts landen in Luxemburg, naar Bierset worden afgevoerd voor fysieke controle, ten einde de goederen ’s morgens te kunnen aanbieden op de veilingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. In 2005 heeft België enkel met Nederland een bilateraal akkoord afgesloten inzake het wederzijds erkennen van elkanders inspectieplaatsen. In onderstaande tabel wordt weergegeven dat voor 941 zendingen van planten en plantaardige producten, die via een Belgische GIP de EU binnenkwamen, de fysieke controle verlegd werd naar een erkende inspectieplaats in Nederland. Controleactiviteiten 153

Activiteitenverslag 154 GIP Aangekondigd Tabel 3.47: aantal en percentage van de in Belgische GIP aangekondigde zendingen verlegd naar een Nederlandse erkende inspectieplaats Verlegd Aantal % Productgroep Antwerpen 9.773 1.446 14,8 Groenten en fruit potplanten Bierset 1.347 624 46,3 Snijbloemen Gent 109 0 0 Oostende 265 139 52,5 Snijbloemen Zaventem 7.619 2.800 36,8 Snijbloemen Achtennegentig procent van deze zendingen bestonden uit groenten en fruit waarvan 93% bestemd was voor de grote fruitimporteurs in Antwerpen en 7% voor het Europees Centrum voor Groenten en Fruit in Brussel. 5.2.2.3. Houten verpakkingsmateriaal en stuwhout Sinds 1 maart 2005 moet houten verpakkingsmateriaal uit derde landen dat gebruikt wordt voor het vervoer bij invoer in de EU voorzien zijn van het ISPM15 merkteken dat aangeeft dat het verpakkingsmateriaal begast werd met methylbromide of een hittebehandeling onderging. Bij wijze van overgangsmaatregel werden in België zendingen met niet-gemerkt houten verpakkingsmateriaal nog 6 maanden aanvaard op voorwaarde dat het vergezeld was van een fytosanitair certi caat waaruit een behandeling bleek. Om de naleving van de nieuwe reglementering na te gaan werden inspecties op houten verpakkingsmateriaal opgenomen in het controleplan van de GIP. Onder de 339 geïnspecteerde zendingen had ongeveer één derde van de zendingen betrekking op plantaardige goederen (voornamelijk fruit) die aan een fytosanitaire en/of kwaliteitscontrole onderworpen werden; één derde had betrekking op zendingen van goederen die aan een veterinaire controle onderworpen werden. De andere zendingen werden in de hallen van de havens en luchthavens aangetro en en vallen normaliter niet onder de bevoegdheid van het FAVV.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV