Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

5.2.3.2. Dierlijke

5.2.3.2. Dierlijke producten voor niet-humane consumptie In de havens van Gent, Antwerpen en Zeebrugge en de luchthaven van Zaventem werden in totaal 4.624 zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie, aangeboden. Antwerpen is koploper met 2.769 zendingen (60%), gevolgd door Zeebrugge met 979 zendingen (21%) en Zaventem met 869 zendingen (19%). In de Zeehaven van Gent, waar enkel visolie in bulk wordt aangevoerd, werden slechts 7 zendingen ontvangen. Voor het eerst werden ook in de luchthaven van Luik enkele zendingen (5 zendingen) van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie aangeboden. De aard van de zendingen en het aantal aangeboden zendingen wordt in onderstaande tabel weergegeven. In totaal werden 27 zendingen (0,6%) geweigerd. Tabel 3.49: aard van de zendingen van dierlijke producten voor niet-humane consumptie Aard van de zending Aantal zendingen Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven 1.347 Wol, haar, veren (met inbegrip van wolvet) 1.284 Bloed en bloedproducten 825 Dierlijke grondsto en voor vervaardiging diervoeder 398 Eiproducten 187 Huiden en vellen 179 Jachttrofeeën 152 Aromatische klieren 46 Beenderen en producten uit beenderen 38 Dierlijke grondsto en voor vervaardiging technische producten 35 gelatine en gehydroliseerd eiwit 30 Hoornen, hoeven en producten hieruit 15 Vetderivaten 13 Verwerkte dierlijke eiwitten 12 Gesmolten vet en visolie 11 Melk en melkproducten 11 Andere 46 Totaal 4.629 Controleactiviteiten 157

Activiteitenverslag 158 5.2.3.3. Levende dieren De controles op levende dieren en gelijkgestelde producten zoals broedeieren en sperma, kenden in 2005 een terugval van ongeveer 10 %. Deze controles zijn systematisch. Het aantal geweigerde zendingen nam echter toe (24 zendingen in 2004 en 26 in 2005). Er werden beduidend minder zendingen ongewervelde dieren ter controle aangeboden, de reden daarvan is niet bekend. Anderzijds werd een beduidend groter aantal zendingen kleine zoogdieren, andere dan honden en katten, ter controle aangeboden. In de meeste gevallen is de reden van weigering te wijten aan een niet-conform of afwezig gezondheidscerti caat. Tabel 3.50: aard van de zendingen van levende dieren Diersoort Aantal zendingen Geweigerd Vogels 196 6 Vissen 651 2 Paarden 58 0 Honden en katten 214 12 Andere kleine zoogdieren 153 1 Am bieën en reptielen 113 3 Broedeieren 27 0 Ongewervelden 251 1 Sperma 6 1 Totaal 1.699 26

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv