Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

5.2.4. Levensmiddelen

5.2.4. Levensmiddelen Aard De Europese Commissie, die zich hiervoor baseert op een risicoanalyse, eist dat sommige producten worden vergezeld van een certi caat dat de afwezigheid van bepaalde contaminanten garandeert. Dit betreft twee soorten van contaminanten: a atoxines waarvoor vijgen en noten in de dop zoals pistachenoten, hazelnoten, aardnoten, paranoten uit sommige speci eke landen gevoelig zijn, en Soedan rood, een verboden kleurstof die in Spaanse pepers, curry, en sinds 2005 in palmolie en kurkuma wordt aangetro en. Tabel 3.51 geeft het aantal zendingen weer van die ingevoerde producten en het aantal ongunstige zendingen in 2005. Tabel 3.51: aantal zendingen van de ingevoerde producten en het aantal ongunstige zendingen in 2005 Aantal ontvangen zendingen in 2005 Aantal geweigerde zendingen Curry, kurkuma, paprika en spaanse peper 79 2 Paranoten 10 0 Aardnoten ui China 32 0 Aardnoten uit Egypte 3 0 Pistachenoten uit Iran 16 0 Pistachenoten uit Turkije 2 0 Hazelnoten uit Turkije 555 2 Vijgen uit Turkije 58 0 Totaal 755 4 Controleactiviteiten 159

Activiteitenverslag 160 5.3. RASFF In 2005 verzond het FAVV 47 alarmkennisgevingen en 30 informatiekennisgevingen naar de Europese Commissie; dat komt neer op een stijging met ongeveer 20 % in vergelijking met 2004. Zoals onderstaande tabel aangeeft, stemt deze tendens overeen met de tendens die voor heel Europa werd opgetekend. Tabel 3.52: evolutie van het aantal kennisgevingen sinds 2004. Jaar Europese kennisgeving Belgische kennisgevingen 2004 2.589 62 2005 3.158 77 Stijging% in 2005 + 18 % + 19,4 % In België hangt deze stijging vooral samen met de kennisgevingen voor kleursto en. Het totale aantal kennisgevingen wordt in de hierna volgende tabel toegelicht volgens het betre ende hoofdstuk uit het activiteitenverslag.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv