Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Chemische gevaren Tabel

Chemische gevaren Tabel 3.53: verdeling van de kennisgevingen vanuit België in 2005 al naargelang van de aard van het gevaar. Gevaren Aantal Kleursto en 15 residuen van diergeneesmiddelen 6 Mycotoxines 7 Residuen van bestrijdingsmiddelen 3 Diverse additieven 7 Zware metalen 3 Migratie 2 Biologische gevaren Ziekteverwekkende en ontaardende sto en 18 Mariene biotoxinen : ASP - Sint-Jacobsschelpen 5 Fysische gevaren Diverse vreemde sto en 5 Andere gevaren Diverse · non-conformiteiten : · Illegale invoer · Houdbaarheidsdatum verstreken · Niet-conforme bewaartemperatuur Ongeschikte of gebrekkige verpakking Totaal 77 6 Controleactiviteiten 161

Activiteitenverslag 162 Crisispreventie en crisisbeheer 1. Vogelgriep 2. Varkenspest bij everzwijnen 3. Maïswortelboorder activiteitenverslag 4. Ziekte van Newcastle bij duiven en pluimvee 5. Soedanrood kleurstof in worcestersaus

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv