Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Aantal everzwijnen

Aantal everzwijnen aangeboden voor onderzoek in de risicogebieden Aantal everzwijnen aangeboden voor onderzoek in de jaarlijkse screening Totaal aantal everzwijnen aangeboden voor onderzoek Tableau 4.2: overzicht van de monitoring voor klassieke varkenspest bij everzwijnen 2001 2002 2003 2004 2005 72 733 2.099 1.762 87 388 308 309 302 844 460 1.041 2.408 2.064 931 2001 2002 2003 2004 2005 Aantal virologische interpreteerbare stalen 424 1.003 2.328 1.966 878 Aantal viruspositieve dieren 0 1 0 0 0 Aantal serologisch interpreteerbare stalen 421 572 1.534 503 606 Aantal seropositieve dieren 3 21 53 15 5 Seroprevalentie < 1 % 3,7 % 3,5 % 3,0 % < 1 % Crisispreventie en crisisbeheer 173 Het FAVV zal deze monitoring ook in 2006 nog voortzetten. In de Duitse deelstaat Nordrhein- Westfalen zijn in het najaar en de winter immers opnieuw gevallen vastgesteld in het grensgebied met Rheinland-Pfalz. De overheid heeft de betrokken everzwijnenpopulatie opnieuw gevaccineerd en de verspreiding van het virus lijkt daarmee tot stand te zijn gebracht. Het FAVV zal voor de uitvoering van deze monitoring zoals in de voorgaande jaren opnieuw samenwerken met de ‘Division Nature et Forêts’ van het Waalse gewest en de jagersverenigingen.

Activiteitenverslag 174 3. Maïswortelboorder De maïswortelboorder (Diabrotica virgifera Le Conte) is een 6 tot 7 mm groot insect waarvan de larven zich voeden met de wortels van de maïsplant. Het insect is onschadelijk voor de gezondheid van de mens, maar kan wel een echte bedreiging vormen voor de maïsteelt, vooral indien deze in monocultuur geteeld wordt. De plaag is begin jaren 90 vanuit de VS via het luchtverkeer Europa binnengebracht en heeft zich sindsdien gestaag verspreid. In de Balkan en in Hongarije breidt de kever op eigen kracht zijn leefgebied jaarlijks met zowat 40 km uit. Ook in West-Europa is het insect al rond verschillende luchthavens opgedoken, maar daar is verdere verspreiding voorlopig nog niet opgemerkt. Ons land is voor het eerst met de plaag geconfronteerd in de nazomer van 2003. Rond de luchthaven van Zaventem werden toen 69 kevers op 17 verschillende percelen gevonden. In 2004 werd het insect opnieuw aangetro en: er werden toen 7 insecten op 5 verschillende percelen gevonden, alle gesitueerd in hetzelfde gebied. Rond elk van de aangetaste percelen werd een focuszone afgebakend, die op hun beurt omvat werden door één groot veiligheidsgebied.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv