Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Figuur 4.4: afbakening

Figuur 4.4: afbakening van de zones rond percelen aangetast door Diabrotica virgifera rond de luchthaven van Zaventem. 1 = focuszone Steenokkerzeel-Machelen (2003) 2 = focuszone Zaventem (2003) 3 = focuszone Kampenhout (2003) 4 = focuszone Kampenhout-Kortenberg (2004) 5 = focuszone Kraainem (2004) volle rode lijn = veiligheidszone 2004 Crisispreventie en crisisbeheer 175 In deze afgebakende zones werden in de daaropvolgende teeltseizoenen strikte maatregelen opgelegd wat betreft de maïsteelt. Wisselteelt voor maïs is daarbij essentieel gebleken: maïs mag nog slechts één jaar op drie op hetzelfde perceel geteeld worden. Het insect kan immers enkel in eistadium de winter overleven. Aangezien de larven in het voorjaar en de zomer uitsluitend op maïs aangewezen zijn en in het geheel niet mobiel zijn, staat de wisselteelt er borg voor dat een eventuele besmetting niet in het volgende teeltseizoen kan worden voortgezet. Deze aanpak heeft vruchten afgeworpen. In 2005 werd er rond de luchthaven van Zaventem,

Activiteitenverslag 176 ondanks een intensieve monitoring, geen enkel aangetast perceel gevonden. Dit betekent dat in dit gebied nog enkel de zones afgebakend in 2004 van tel zijn voor wat betreft het teeltseizoen 2006. Nederland had in 2005 wel te maken met de kever, onder meer rond de luchthaven van Beek in Nederlands Limburg. Een gedeelte van de veiligheidszone rond deze vondst situeert zich op Belgisch grondgebied, in de gemeenten Maasmechelen en Lanaken. Op 20 maïspercelen in dit stukje veiligheidszone en 15 maïspercelen in de errond liggende gemeenten werd de monitoring onmiddellijk opgedreven, maar de kever werd gelukkig niet aangetro en. Desondanks zal ook hier zal in de komende twee teeltseizoenen wisselteelt moeten worden toegepast op bestaande maïspercelen. Ter aanvulling van de gerichte monitoring in de gebieden rond de aangetaste percelen, worden in de rest van het land jaarlijks meer dan 350 vallen geplaatst met loksto en voor de maïswortelboorder. Deze vallen worden op diverse maïspercelen op een twintigtal verschillende risicolocaties geplaatst, vooral rond luchthavens, zeehavens, grote invalswegen vanuit het zuiden en industrieterreinen waar veel vrachtverkeer uit de Balkan en het zuiden komt lossen. Op geen enkele van deze vallen Deze monitoring heeft tot nu toe geen aangetaste percelen in de rest van het land aangetoond. Tabel 4.3: overzicht van de monitoring voor Diabrotica virgifera. Zone Aantal vallen Focuszones Vlaams-Brabant 242 Veiligheidszone Vlaams-Brabant 275 Veiligheidszone Limburg 54 Opvolgzone Limburg (rond veiligheidszone) 80 Nationale monitoring 439 Totaal 1090

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals