Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

4. Ziekte van Newcastle

4. Ziekte van Newcastle bij duiven en pluimvee Crisispreventie en crisisbeheer 177 De ziekte van Newcastle (of paramyxo of pseudovogelpest, zoals de ziekte door duivenliefhebbers ook wel wordt genoemd) is een zeer besmettelijke virusziekte waar vrijwel alle tamme en wilde vogels gevoelig voor zijn. Het ziektebeeld kan sterk gelijken op dat van vogelgriep, maar verder houden gelijkenissen met deze ziekte geen steek. Net zoals in de vorige jaren zijn er ook in 2005 vijf gevallen van ziekte van Newcastle vastgesteld op duiventillen in de provincies Luik, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Luxemburg en Henegouwen. Het betrof telkens jonge duiven. Bij elk van deze gevallen hebben de PCE’s en de burgemeesters van de betrokken gemeenten met succes de nodige maatregelen opgelegd om de ziekte snel onder controle te brengen. Behalve de problematiek bij duiven, werden er ook twee ernstige klinische verdenkingen van de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee. Het ene bedrijf betrof een particuliere houder van kippen en watervogels in de provincie Luxemburg, de andere een fazantenkweker in de provincie Antwerpen. De beide verdenkingen konden na bijkomend onderzoek worden weerlegd. In één geval werden de betrokken dieren preventief geruimd.

Activiteitenverslag 178 5. Soedanrood kleurstof in worcestersaus In februari werd het Voedselagentschap er via het Rapid Alert Systeem (RASFF) van de Europese Commissie van op de hoogte gebracht dat worcestersaus, gecontamineerd met 3 ppm Soedan 1 kleurstof en geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk, op de Belgische markt was terechtgekomen. Soedan 1 kleurstof is een synthetische, rode kleurstof die als kankerverwekkend wordt beschouwd. Om die reden wordt de aanwezigheid ervan in voedingsmiddelen geweerd en is er geen maximumwaarde voor residuen (MRL) vastgelegd. De contaminatie bij de Britse producent is te wijten aan een lading chilipoeder afkomstig uit India, waarin gehaltes van 80 ppm Soedan 1 kleurstof werden aangetoond. De worcestersaus wordt omwille van zijn smaakversterkende eigenschappen veel gebruikt als ingrediënt bij de bereiding van sauzen en kant-en-klare maaltijden. De gecontamineerde worcestersaus werd aan honderden voedingsbedrijven geleverd in zowat alle lidstaten van de Europese Unie. In ons land werd het product in bulkverpakking geleverd aan één invoerder, die het op zijn beurt aan een vijftal producenten van sauzen leverde. Daarnaast werd een beperkt aantal consumentenverpakkingen ( esjes van 150 ml) aan de distributiesector geleverd. Deze consumentenverpakkingen werden onmiddellijk uit de handel genomen en de betrokken operatoren hebben een recall van het product georganiseerd naar de consument. Daarnaast werd ook alle nog op de markt aanwezige bulkverpakkingen teruggeroepen en vernietigd. Wat betreft voedingsmiddelen die door de voedingsindustrie met de worcestersaus werden bereid, heeft het Voedselagentschap geopteerd voor een aanpak die steunde op door de Europese Commissie vastgelegde prioriteiten en op risicoanalyses vanuit wetenschappelijke hoek. Deze aanpak hield rekening met het gegeven dat de worcestersaus slechts in beperkte gehaltes als ingrediënt in verdere bereidingen van levensmiddelen wordt gebruikt (vb. bereide maaltijden: < 0,5%; sauzen: < 5%). Uiteindelijk werden alle sinds juli 2004 door de Britse producent geleverde, nog beschikbare loten worcestersaus geanalyseerd.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV