Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

· Voor · Voor

· Voor · Voor Crisispreventie en crisisbeheer 179 loten met conforme analyseresultaten (onder de detectielimiet (LOD) van 250 ppb) en representatief voor het geheel van gebruikte sauzen en producten werd geen verdere actie ondernomen. loten waarvoor niet conforme analyseresultaten (boven de detectielimiet) werden aangetoond, waarop geen analyse kon worden uitgevoerd of waarvoor onvoldoende informatie bekend was om het geheel van gebruikte sauzen en producten als veilig te beschouwen, werden de producten van de markt gehaald die rechtstreeks met de gecontamineerde saus werden aangemaakt. Naar aanleiding van de bevindingen en laboratoriumanalyses werd aan één producent van sauzen opgelegd om alle producten terug te roepen waarin de worcestersaus verwerkt werd. Voedingsmiddelen die op hun beurt met producten van dit bedrijf werden bereid, werden niet door de recall getro en. Deze gefundeerde maar tijdrovende aanpak van het Voedselagentschap is niet door alle Lidstaten gevolgd. Sommige overheden hebben er gemakkelijkheidshalve voor geopteerd om alle met de gecontamineerde worcestersaus bereide voedingsmiddelen uit de handel te nemen, zonder zich daarbij te baseren op analyses. In die zin is deze mini-crisis wat betreft de aanpak geen toonbeeld van eensgezindheid geweest.

Activiteitenverslag 180 activiteitenverslag Activiteiten van de laboratoria 1. Het netwerk van laboratoria 2. De laboratoria van het FAVV 3. Externe laboratoria 4. De referentielaboratoria

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV