Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1. Het netwerk van

1. Het netwerk van laboratoria Activiteiten van de laboratoria 181 Het Agentschap beschikt voor de uitvoering van de analyses over een uitgebreid netwerk van laboratoria. Naast de 5 eigen laboratoria werkt het Agentschap samen met een 70-tal externe laboratoria en een aantal laboratoria die speci ek actief zijn op het gebied van dierengezondheid, en gespecialiseerd in de opsporing van dierenziekten en het uitvoeren van autopsies (bijvoorbeeld : DGZ, ARSIA, CODA). Dit netwerk van laboratoria wordt wetenschappelijk en technisch ondersteund door referentielaboratoria die gespecialiseerd zijn in welomschreven domeinen. De laboratoria van het Agentschap stonden in voor 60% van de analyses die in samenhang met de controle- en keuringsopdrachten van het Agentschap in 2005 moesten worden uitgevoerd – zonder evenwel de analyses in verband met BSE en dierenziekten in rekening te brengen. Deze werden samen met de overblijvende analyses in externe laboratoria uitgevoerd. Figuur 5.1: de FAVV-laboratoria Netwerk van laboratoria 5 laboratoria van het FAVV 70 erkende onafhankelijke laboratoria 8 nationale referentielaboratoria 8 laboratoria voor dierengezondheid

Activiteitenverslag 182 2. De laboratoria van het FAVV De 5 laboratoria van het FAVV zijn geaccrediteerd door BELAC, de Belgische accreditatie-organisatie, en zijn gevestigd in Melle, Gembloux, Gent, Luik en Tervuren. De accreditatiescope van de laboratoria wordt elk jaar uitgebreid. Een overzicht hiervan kan worden geraadpleegd op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) . Figuur 5.2 geeft het werk- en specialisatiegebied weer van de verschillende FAVV-laboratoria.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV