Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

2. Structuur van de

2. Structuur van de organisatie Het voedselagentschap als organisatie 17 Het FAVV is opgebouwd rond vier grote pijlers. Elk van deze vormt een bestuur en staat onder leiding van een directeur-generaal. De vier besturen zijn Controlebeleid, Controle, Laboratoria en Algemene Diensten. Controlebeleid Waar de daadwerkelijke uitvoering van de controles door het bestuur Controle gebeurt, is het uitwerken en het integreren van controlemaatregelen en –programma’s de verantwoordelijkheid van het bestuur Controlebeleid. Ook de uitwerking van traceer- en identi catiesystemen doorheen heel de voedselketen valt onder de bevoegdheid van dit bestuur, evenals het verzorgen van de relaties op internationaal vlak. Controle De controleprogramma’s die door het Bestuur Controlebeleid gemaakt zijn, worden vertaald in controleplannen en dienstinstructies door de centrale diensten van het Bestuur Controle. De controleopdrachten op het terrein worden uitgevoerd door 11 Provinciale Controle-Eenheden (PCE’s). Laboratoria Het FAVV beschikt over 5 eigen labo’s en doet regelmatig beroep op een 70-tal externe en onafhankelijke laboratoria. De kwaliteit van de resultaten is daarbij een eerste vereiste om door het FAVV erkend te kunnen worden. Algemene Diensten Een organisatie kan maar functioneren wanneer er voldoende logistieke en administratieve ondersteuning aanwezig is. Vandaar een goed uitgebouwd bestuur Algemene Diensten. We vinden er de afdelingen Personeel & Organisatie, Budget, Logistiek, ICT (informatica) en de juridische dienst. Los van deze indeling zijn een aantal diensten rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Gedelegeerd Bestuurder geplaatst. Zij vormen de stafdiensten. De structuur van het FAVV wordt voorgesteld op de volgende bladzijde.

Activiteitenverslag 18 Controlebeleid Controle Planten - Meststoffen Bestrijdingsmiddelen Dieren - Dierenvoeders Diergeneeskunde - Diergeneesmiddelen Voedingsmiddelen Transformatie en Distributie Internationale zaken Databanken en Traceerbaarheid Wetenschappelijk Comité met secretariaat Centrale diensten Primaire productie Transformatie Distributie Erkenningen In- en uitvoer / RASFF / CONSUM Inspectiediensten NICE 11 PCE’s Interne audit Raadgevend Comité Nationale Opsporingseenheid (NOE)

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals