Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteiten van de

Activiteiten van de laboratoria 191 schillende soorten van de Salmonella-bacterie en de serologie ervan. Het WIV organiseerde in 2005 interlaboratoriumstudies in het kader van de analyse van nitro-imidazolen in bloedplasma, antibioticaresiduen in nier, organochloorpesticiden in vette voedingswaren en PCB’s in vet. Het referentielaboratorium voor microbiologie van de Université de Liège organiseerde in 2005 de jaarlijkse conferentie over ‘Microbiologie in voedingswaren’, evenals interlaboratoriumstudies op vleesmonsters en melkpoedermonsters. Deze monsters worden kunstmatig besmet met bacteriën die verantwoordelijk zijn voor bederf, voedselvergiftiging, of indicatoren zijn voor slechte hygiëne. De laboratoria die hieraan deelnemen worden beoordeeld op basis van hun kwalitatieve en kwantitatieve analyseresultaten. Het CLO – DVK (Departement voor de kwaliteit van dierlijke producten en transformatietechnologie) begeleidt de Interprofessionele Organismen (IO’s) voor de bepaling van de kwaliteit en samenstelling van rauwe melk. Het organiseert maandelijks ringonderzoeken voor onder andere de bepaling van het totaal kiemgetal, coliformen en het somatisch celgetal (dit laatste is een indicator voor de gezondheid van de uier), de aanwezigheid van residuen van remstoffen (vnl. antibiotica) in rauwe melk. Tabel 5.2: de referentielaboratoria voor het FAVV Domein Refentielaboratoria Besmettelijke dierziekten en BSE CODA Trichine Instituut Tropische Geneeskunde Residuen en verontreiniging (dieren en planten) Mariene biotoxines Voedseltoxi-infecties Antibioticaresistentie Microbiologie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (behalve zuivelproducten) en tweekleppige weekdieren, met inbegrip van virologie van tweekleppige weekdieren Zuivelproducten : microbiologie en kwaliteitsparameters Plantenziekten : bacteriën, schimmels, aaltjes, insecten Plantenziekten : schimmels en virussen WIV Université de liège, Laboratoire de Microbiologie des Denrées Alimentaires CLO - Departement voor de kwaliteit van dierlijke producten en transformatietechnologie Gewasbescherming CRA - Département Lutte Biologique et ressources Phytogénétiques

Activiteitenverslag 192 Bijlage 1 : Samenstelling van het Raadgevend Comité op 31 december 2005 Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties: ● Mevrouw Sonja Broucke - Algemeen Belgisch Vakverbond ● Mevrouw Anne Rahmé - Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging ● Mevrouw Sigrid Lauryssen - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop ● De heer Robert Remy - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop ● Mevrouw Ingrid Vanhaevre - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties ● Mevrouw Vera Dos Santos Costa - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België ● De heer Michel Vandenbosch - Global Action in the Interest of Animals ● De heer Jef Geldof - Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie: ● De heer Jos Matthys - Boerenbond ● De heer Camiel Adriaens - Algemeen Boerensyndikaat ● De heer René Ladouce - Fédération Wallonne de l’Agriculture ● Mevrouw Marie-Laurence Semaille - Fédération Wallonne de l’Agriculture Vertegenwoordiger van een organisatie van de verbruikers en producenten van producten van de biologische landbouw: ● De heer Hugo Baert - BioForum Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding: ● De heer Yvan Dejaegher - Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de industrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het Agentschap vallen: ● De heer Dirk van Waesberge - Federatie van het Belgisch Vlees voor de sector van de slachterijen ● Mevrouw Marina Lepeire-Nollet - Rederscentrale voor de sector van de zeevisserij ● De heer Johan Hallaert - Federatie Voedingsindustrie voor de sector van de fabricage van voedingsmiddelen

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv