Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteiten van de

Activiteiten van de laboratoria 195 Dr. Lic. Philippe Delahaut, Centre d’Economie Rurale de Marloie, Laboratoire d’Hormonologie Prof. dr. Ir. Claude Deroanne, Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Unité de Technologie des Industries agro-alimentaires Dr. Katelijne Dierick, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Departement Farmaco-Bromatologie, Brussel Prof. Dr. Rik Ducatelle, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, Laboratorium voor pathologie van de huisdieren, Merelbeke Dr. Lieve Herman, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, Departement Kwaliteit van Dierlijke Producten en Transformatietechnologie, Melle Dr. Hein Imberechts, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Laboratorium Algemene Bacteriologie, Brussel Prof. Dr. Ir. Bruno Schi ers, Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Laboratoire de Phytopharmacie Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Département des Maladies infectieuses et parasitaires, Laboratoire de virologie-épidémiologie Prof. Emeritus Dr. Jan Van Hoof, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Merelbeke Prof. Dr. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Laboratorium voor Bromatologie

Activiteitenverslag 196 Bijlage 3: Lijst van afkortingen ACS : Autocontrolesysteem AI : Aviaire in uenza ARSIA : Association Régionale de Santé et d’Identi cation Animales Belfyt : Informaticasysteem voor controles m.b.t. de plantaardige productie Beltrace : Geïnformatiseerd traceersysteem voor de vleessector BIRB : Belgisch Interventie- en Resititutiebureau BOOD : Operatorendatabank BPR : Business process reengineering BSE : Boviene Spongiforme Encefalopathie CDV : Centrale Dierengezondheidsvereniging CITES : Convention on the International Trade of Endangered Species of wild fauna and ora CLO : Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek CODA : Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie CONSUM : CONtaminant SUrveillance systeM CRA : Centre de Recherches Agronomiques DGZ : Dierengezondheid Vlaanderen DMO : Dierenarts met opdracht DNA : Deoxyribonucleic acid (desoxyribonucleïnezuur) DON : Deoxynivalenol EFSA : European Food Safety Agency ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay EU : Europese Unie FANC : Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controles FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations FAQ : Frequently asked questions (vaak gestelde vragen) FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Fedict : Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie FOD : Federale Overheidsdienst FOD VVVL : Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FSIS : Food Safety and Inspection Service (van het Amerikaanse Landbouwministerie) FTE : Fulltime equivalent (voltijdse equivalent) FVO : Food and Veterinary O ce GGO : Genetisch gemodi ceerd organisme

 • Page 1 and 2:

  activiteitenverslag Federaal Agents

 • Page 3 and 4:

  Verantwoordelijke uitgever Gilbert

 • Page 6:

  Beste lezer, Op het moment dat u di

 • Page 9 and 10:

  4.1. De nieuwsbrief, foodnotes en a

 • Page 11 and 12:

  2.3. Meststo en, bodemverbeteraars

 • Page 13:

  Activiteiten van de laboratoria 1.5

 • Page 16 and 17:

  1. Nieuw fi nancieringssysteem 1.1.

 • Page 18 and 19:

  2. Structuur van de organisatie Het

 • Page 20 and 21:

  Gedelegeerd Bestuurder Laboratoria

 • Page 22 and 23:

  Het voedselagentschap als organisat

 • Page 24 and 25:

  4. Het budget van het Voedselagents

 • Page 26 and 27:

  Het voedselagentschap als organisat

 • Page 28 and 29:

  1. Projecten 1.1. Food@work In okto

 • Page 30 and 31:

  Controlebeleid : ● Versneld proce

 • Page 32 and 33:

  · een centralisatie en vernieuwing

 • Page 34 and 35:

  2.2. Opvolging, rapportering en rea

 • Page 36 and 37:

  In 2005 heeft het FAVV aan het Raad

 • Page 38 and 39:

  Drank Water (niet als drinkwater be

 • Page 40 and 41:

  · Vademecum · Geneesmiddelen · B

 • Page 42 and 43:

  4.2. Het Meldpunt 4.2.1 Vragen 2005

 • Page 44 and 45:

  2005 De meeste klachten situeerden

 • Page 46 and 47:

  4.6. Deelname beurzen - exposities

 • Page 48 and 49:

  5. Raadgevend Comité Het raadgeven

 • Page 50 and 51:

  5.2. Markant in 2005 Op 21 april 20

 • Page 52 and 53:

  Aan de hand van de bekomen resultat

 • Page 54 and 55:

  samenwerking met de Belgische Techn

 • Page 56 and 57:

  · Cuba Het Nationaal Fytosanitair

 • Page 58 and 59:

  Horizontale activiteiten 57

 • Page 60 and 61:

  1. Diervoeders, dierengezondheid en

 • Page 62 and 63:

  Hoewel de controles op voedermiddel

 • Page 64 and 65:

  1.1.7. Sectorgids De Autocontrolegi

 • Page 66 and 67:

  1.2.2. Epidemiologische bewaking di

 • Page 68 and 69:

  1.2.2.2. Varkens 1.2.2.1.3. Runderb

 • Page 70 and 71:

  1.2.2.3.3. Salmonellacontrole bij s

 • Page 72 and 73:

  1.2.4. Residuen en contaminanten bi

 • Page 74 and 75:

  Tabel 3.6: de 3 belangrijkste reden

 • Page 76 and 77:

  Totaal slachtingen 1.3.2.3. Bacteri

 • Page 78 and 79:

  1.3.2.4.2. Opsporen van residuen en

 • Page 80 and 81:

  1.3.3.2. Konijnen 1.3.3.3. Vrij wil

 • Page 82 and 83:

  1.3.4. Handel en verwerking van vis

 • Page 84 and 85:

  1.3.5. Primaire productie van melk

 • Page 86 and 87:

  Opgespoorde kiem en matrix Listeria

 • Page 88 and 89:

  1.3.5.3. Controles zonder monsterna

 • Page 90 and 91:

  1.3.7. Bacteriologische besmetting

 • Page 92 and 93:

  De bemonsterde bereidingen op basis

 • Page 94 and 95:

  Controleactiviteiten 93

 • Page 96 and 97:

  2.1.1.2. Bacterievuur In 2005 telt

 • Page 98 and 99:

  Deze maatregelen, waaronder intensi

 • Page 100 and 101:

  Wanneer een MRL is overschreden wor

 • Page 102 and 103:

  2.1.7 Zware metalen in fruit en gro

 • Page 104 and 105:

  Soort overtreding Tabel 3.23: overt

 • Page 106 and 107:

  Het FAVV is de bevoegde autoriteit

 • Page 108 and 109:

  3.1.1.. Horeca en grootkeukens 3.1.

 • Page 110 and 111:

  3.1.2.3. Kleinhandel Op het vlak va

 • Page 112 and 113:

  3.1.2.4. IJs 3.1.2.3.5. Andere eetw

 • Page 114 and 115:

  Er werden 108 maaltijden in kinderd

 • Page 116 and 117:

  3.2.3. Inrichtingen in de sector ve

 • Page 118 and 119:

  3.2.4. Grootkeukens, horeca en klei

 • Page 120 and 121:

  % niet-conform Aantal waarschuwinge

 • Page 122 and 123:

  die het FAVV gepubliceerd heeft. He

 • Page 124 and 125:

  Tabel 3.32 : resultaten van de anal

 • Page 126 and 127:

  Tabel 3.34: resultaten voor a atoxi

 • Page 128 and 129:

  3.4.5.2. Kwik Kwikverontreiniging k

 • Page 130 and 131:

  3.5. Genetische gemodifi ceerde org

 • Page 132 and 133:

  Tabel 3.36 resultaten van de analys

 • Page 134 and 135:

  3.6.2. Soedanrood Een controle op d

 • Page 136 and 137:

  3.7.3. Globale migratie-analyse in

 • Page 138 and 139:

  4. Fraudepreventie en -bestrijding

 • Page 140 and 141:

  De helft van de verkregen informati

 • Page 142 and 143:

  Uit deze tabel is duidelijk dat de

 • Page 144 and 145:

  Monsters van materiaal zijn meestal

 • Page 146 and 147: In tegenstelling tot 2004 werden in
 • Page 148 and 149: Hierbij werden 2 o ciële waarschuw
 • Page 150 and 151: 5. Controles op intracommunautaire
 • Page 152 and 153: Tabel 3.45 : zendingen aangeboden i
 • Page 154 and 155: Tabel 3.46: activiteiten van de erk
 • Page 156 and 157: 5.2.3. Dierlijke sector Voor 93 van
 • Page 158 and 159: 5.2.3.2. Dierlijke producten voor n
 • Page 160 and 161: 5.2.4. Levensmiddelen Aard De Europ
 • Page 162 and 163: Chemische gevaren Tabel 3.53: verde
 • Page 164 and 165: 1. Vogelgriep Crisispreventie en cr
 • Page 166 and 167: 1.2. Monitoring bij wilde vogels en
 • Page 168 and 169: 1.2.3. Toezicht bij in gevangenscha
 • Page 170 and 171: 1.3. Gevoelige natuurgebieden en op
 • Page 172 and 173: Crisispreventie en crisisbeheer 171
 • Page 174 and 175: Aantal everzwijnen aangeboden voor
 • Page 176 and 177: Figuur 4.4: afbakening van de zones
 • Page 178 and 179: 4. Ziekte van Newcastle bij duiven
 • Page 180 and 181: · Voor · Voor Crisispreventie en
 • Page 182 and 183: 1. Het netwerk van laboratoria Acti
 • Page 184 and 185: labo’s FAVV Figuur 5.2: de FAVV-l
 • Page 186 and 187: Laboratoria Soort analyse Gent Resi
 • Page 188 and 189: 2.1. Federale Laboratoria voor de V
 • Page 190 and 191: 2.3. Federaal Laboratorium voor de
 • Page 192 and 193: Activiteiten van de laboratoria 191
 • Page 194 and 195: Activiteiten van de laboratoria 193
 • Page 198 and 199: GIP : Grensinspectiepost HACCP : Ha
 • Page 200: Activiteiten van de laboratoria 199
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV