Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

GIP : Grensinspectiepost

GIP : Grensinspectiepost HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Points HPLC : High performance liquid chromatography (hogedrukvloiestofchromatogra e) HR : Human Resources I & R : Identi catie en Registratie ICCV : Interdepartementale Coördinatiecel voor de Controle van de Voedselveiligheid ICT : Informatie- en communicatietechnologie IG/IMP : Informaticasysteem voor controles in de toelevering Infana : Informaticasysteem voor controles in de distributiesector en de verwerkende industrie (exclusief de vleessector) KB : Koninklijk besluit KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen KBS : Koning Boudewijnstichting Kronos : Informaticasysteem voor controles in de slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkende bedrijven LIMS : Laboratory Information Management System MB : Ministerieel besluit MCVV : Multidisciplinaire Cel voor de strijd tegen Fraude voor de Veiligheid van de Voedselketen MCH : Multidisciplinaire Cel Hormonen MRL : Maximum Residu Level ND : Newcastle disease NICE : Nationale Implementatie- en Coördinatie-Eenheid NOE : Nationale Opsporingseenheid NSAID : Non-steroidal anti-in ammatory drugs OCI : Geaccrediteerde certi cerings- of inspectie-instelling OCP : Organochloorpesticiden OIVO : Onderzoeks- en informatiecentrum van de VerbruikersOrganisaties OSE : Overdraagbare Spongiforme Encefalopathien P&O : Personeel & Organisatie PAK : Polycyclische Aromatische Koolwatersto en PCB : Polychloorbifenylen PCE : Provinciale Controle Eenheid Activiteiten van de laboratoria 197

Activiteitenverslag 198 PCR : Polymerase Chain Reaction PET : Polyethyleentereftalaat PIA : Geïnformatiseerd boekhoudkundig systeem PV : Proces-verbaal RASFF : Rapid Alert System for Food and Feed Sanitel : Geïnformatiseerd identi catie- en registratiesysteem voor nutsdieren SEM : Semicarbazide SmalS-MvM/Egov : ondersteunt en begeleidt de sociale sector en de federale overheidsdiensten bij hun informatiebeheer TEQ : Toxicity equivalent VTE : Voltijd equivalent WIV : Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid WHO : World Health Organisation – Wereldgezondheidsorganisatie

 • Page 1 and 2:

  activiteitenverslag Federaal Agents

 • Page 3 and 4:

  Verantwoordelijke uitgever Gilbert

 • Page 6:

  Beste lezer, Op het moment dat u di

 • Page 9 and 10:

  4.1. De nieuwsbrief, foodnotes en a

 • Page 11 and 12:

  2.3. Meststo en, bodemverbeteraars

 • Page 13:

  Activiteiten van de laboratoria 1.5

 • Page 16 and 17:

  1. Nieuw fi nancieringssysteem 1.1.

 • Page 18 and 19:

  2. Structuur van de organisatie Het

 • Page 20 and 21:

  Gedelegeerd Bestuurder Laboratoria

 • Page 22 and 23:

  Het voedselagentschap als organisat

 • Page 24 and 25:

  4. Het budget van het Voedselagents

 • Page 26 and 27:

  Het voedselagentschap als organisat

 • Page 28 and 29:

  1. Projecten 1.1. Food@work In okto

 • Page 30 and 31:

  Controlebeleid : ● Versneld proce

 • Page 32 and 33:

  · een centralisatie en vernieuwing

 • Page 34 and 35:

  2.2. Opvolging, rapportering en rea

 • Page 36 and 37:

  In 2005 heeft het FAVV aan het Raad

 • Page 38 and 39:

  Drank Water (niet als drinkwater be

 • Page 40 and 41:

  · Vademecum · Geneesmiddelen · B

 • Page 42 and 43:

  4.2. Het Meldpunt 4.2.1 Vragen 2005

 • Page 44 and 45:

  2005 De meeste klachten situeerden

 • Page 46 and 47:

  4.6. Deelname beurzen - exposities

 • Page 48 and 49:

  5. Raadgevend Comité Het raadgeven

 • Page 50 and 51:

  5.2. Markant in 2005 Op 21 april 20

 • Page 52 and 53:

  Aan de hand van de bekomen resultat

 • Page 54 and 55:

  samenwerking met de Belgische Techn

 • Page 56 and 57:

  · Cuba Het Nationaal Fytosanitair

 • Page 58 and 59:

  Horizontale activiteiten 57

 • Page 60 and 61:

  1. Diervoeders, dierengezondheid en

 • Page 62 and 63:

  Hoewel de controles op voedermiddel

 • Page 64 and 65:

  1.1.7. Sectorgids De Autocontrolegi

 • Page 66 and 67:

  1.2.2. Epidemiologische bewaking di

 • Page 68 and 69:

  1.2.2.2. Varkens 1.2.2.1.3. Runderb

 • Page 70 and 71:

  1.2.2.3.3. Salmonellacontrole bij s

 • Page 72 and 73:

  1.2.4. Residuen en contaminanten bi

 • Page 74 and 75:

  Tabel 3.6: de 3 belangrijkste reden

 • Page 76 and 77:

  Totaal slachtingen 1.3.2.3. Bacteri

 • Page 78 and 79:

  1.3.2.4.2. Opsporen van residuen en

 • Page 80 and 81:

  1.3.3.2. Konijnen 1.3.3.3. Vrij wil

 • Page 82 and 83:

  1.3.4. Handel en verwerking van vis

 • Page 84 and 85:

  1.3.5. Primaire productie van melk

 • Page 86 and 87:

  Opgespoorde kiem en matrix Listeria

 • Page 88 and 89:

  1.3.5.3. Controles zonder monsterna

 • Page 90 and 91:

  1.3.7. Bacteriologische besmetting

 • Page 92 and 93:

  De bemonsterde bereidingen op basis

 • Page 94 and 95:

  Controleactiviteiten 93

 • Page 96 and 97:

  2.1.1.2. Bacterievuur In 2005 telt

 • Page 98 and 99:

  Deze maatregelen, waaronder intensi

 • Page 100 and 101:

  Wanneer een MRL is overschreden wor

 • Page 102 and 103:

  2.1.7 Zware metalen in fruit en gro

 • Page 104 and 105:

  Soort overtreding Tabel 3.23: overt

 • Page 106 and 107:

  Het FAVV is de bevoegde autoriteit

 • Page 108 and 109:

  3.1.1.. Horeca en grootkeukens 3.1.

 • Page 110 and 111:

  3.1.2.3. Kleinhandel Op het vlak va

 • Page 112 and 113:

  3.1.2.4. IJs 3.1.2.3.5. Andere eetw

 • Page 114 and 115:

  Er werden 108 maaltijden in kinderd

 • Page 116 and 117:

  3.2.3. Inrichtingen in de sector ve

 • Page 118 and 119:

  3.2.4. Grootkeukens, horeca en klei

 • Page 120 and 121:

  % niet-conform Aantal waarschuwinge

 • Page 122 and 123:

  die het FAVV gepubliceerd heeft. He

 • Page 124 and 125:

  Tabel 3.32 : resultaten van de anal

 • Page 126 and 127:

  Tabel 3.34: resultaten voor a atoxi

 • Page 128 and 129:

  3.4.5.2. Kwik Kwikverontreiniging k

 • Page 130 and 131:

  3.5. Genetische gemodifi ceerde org

 • Page 132 and 133:

  Tabel 3.36 resultaten van de analys

 • Page 134 and 135:

  3.6.2. Soedanrood Een controle op d

 • Page 136 and 137:

  3.7.3. Globale migratie-analyse in

 • Page 138 and 139:

  4. Fraudepreventie en -bestrijding

 • Page 140 and 141:

  De helft van de verkregen informati

 • Page 142 and 143:

  Uit deze tabel is duidelijk dat de

 • Page 144 and 145:

  Monsters van materiaal zijn meestal

 • Page 146 and 147:

  In tegenstelling tot 2004 werden in

 • Page 148 and 149: Hierbij werden 2 o ciële waarschuw
 • Page 150 and 151: 5. Controles op intracommunautaire
 • Page 152 and 153: Tabel 3.45 : zendingen aangeboden i
 • Page 154 and 155: Tabel 3.46: activiteiten van de erk
 • Page 156 and 157: 5.2.3. Dierlijke sector Voor 93 van
 • Page 158 and 159: 5.2.3.2. Dierlijke producten voor n
 • Page 160 and 161: 5.2.4. Levensmiddelen Aard De Europ
 • Page 162 and 163: Chemische gevaren Tabel 3.53: verde
 • Page 164 and 165: 1. Vogelgriep Crisispreventie en cr
 • Page 166 and 167: 1.2. Monitoring bij wilde vogels en
 • Page 168 and 169: 1.2.3. Toezicht bij in gevangenscha
 • Page 170 and 171: 1.3. Gevoelige natuurgebieden en op
 • Page 172 and 173: Crisispreventie en crisisbeheer 171
 • Page 174 and 175: Aantal everzwijnen aangeboden voor
 • Page 176 and 177: Figuur 4.4: afbakening van de zones
 • Page 178 and 179: 4. Ziekte van Newcastle bij duiven
 • Page 180 and 181: · Voor · Voor Crisispreventie en
 • Page 182 and 183: 1. Het netwerk van laboratoria Acti
 • Page 184 and 185: labo’s FAVV Figuur 5.2: de FAVV-l
 • Page 186 and 187: Laboratoria Soort analyse Gent Resi
 • Page 188 and 189: 2.1. Federale Laboratoria voor de V
 • Page 190 and 191: 2.3. Federaal Laboratorium voor de
 • Page 192 and 193: Activiteiten van de laboratoria 191
 • Page 194 and 195: Activiteiten van de laboratoria 193
 • Page 196 and 197: Activiteiten van de laboratoria 195
 • Page 200: Activiteiten van de laboratoria 199
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals