Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

activiteitenverslag

Verantwoordelijke uitgever Gilbert Houins Gedelegeerd Bestuurder a.i. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen WTC3 - 21e verdieping Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel Eindredactie Yasmine Gha r Lay-out Communicatiedienst FAVV (Gert Van Kerckhove & Jan Germonpré) Druk Cartim Vertaling Vertaaldienst FAVV Wettelijk depot : BD 54.194 © FAVV — juli 2006 Tekstovername toegestaan mits bronvermelding

 • Page 1: activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 6: Beste lezer, Op het moment dat u di
 • Page 9 and 10: 4.1. De nieuwsbrief, foodnotes en a
 • Page 11 and 12: 2.3. Meststo en, bodemverbeteraars
 • Page 13: Activiteiten van de laboratoria 1.5
 • Page 16 and 17: 1. Nieuw fi nancieringssysteem 1.1.
 • Page 18 and 19: 2. Structuur van de organisatie Het
 • Page 20 and 21: Gedelegeerd Bestuurder Laboratoria
 • Page 22 and 23: Het voedselagentschap als organisat
 • Page 24 and 25: 4. Het budget van het Voedselagents
 • Page 26 and 27: Het voedselagentschap als organisat
 • Page 28 and 29: 1. Projecten 1.1. Food@work In okto
 • Page 30 and 31: Controlebeleid : ● Versneld proce
 • Page 32 and 33: · een centralisatie en vernieuwing
 • Page 34 and 35: 2.2. Opvolging, rapportering en rea
 • Page 36 and 37: In 2005 heeft het FAVV aan het Raad
 • Page 38 and 39: Drank Water (niet als drinkwater be
 • Page 40 and 41: · Vademecum · Geneesmiddelen · B
 • Page 42 and 43: 4.2. Het Meldpunt 4.2.1 Vragen 2005
 • Page 44 and 45: 2005 De meeste klachten situeerden
 • Page 46 and 47: 4.6. Deelname beurzen - exposities
 • Page 48 and 49: 5. Raadgevend Comité Het raadgeven
 • Page 50 and 51: 5.2. Markant in 2005 Op 21 april 20
 • Page 52 and 53:

  Aan de hand van de bekomen resultat

 • Page 54 and 55:

  samenwerking met de Belgische Techn

 • Page 56 and 57:

  · Cuba Het Nationaal Fytosanitair

 • Page 58 and 59:

  Horizontale activiteiten 57

 • Page 60 and 61:

  1. Diervoeders, dierengezondheid en

 • Page 62 and 63:

  Hoewel de controles op voedermiddel

 • Page 64 and 65:

  1.1.7. Sectorgids De Autocontrolegi

 • Page 66 and 67:

  1.2.2. Epidemiologische bewaking di

 • Page 68 and 69:

  1.2.2.2. Varkens 1.2.2.1.3. Runderb

 • Page 70 and 71:

  1.2.2.3.3. Salmonellacontrole bij s

 • Page 72 and 73:

  1.2.4. Residuen en contaminanten bi

 • Page 74 and 75:

  Tabel 3.6: de 3 belangrijkste reden

 • Page 76 and 77:

  Totaal slachtingen 1.3.2.3. Bacteri

 • Page 78 and 79:

  1.3.2.4.2. Opsporen van residuen en

 • Page 80 and 81:

  1.3.3.2. Konijnen 1.3.3.3. Vrij wil

 • Page 82 and 83:

  1.3.4. Handel en verwerking van vis

 • Page 84 and 85:

  1.3.5. Primaire productie van melk

 • Page 86 and 87:

  Opgespoorde kiem en matrix Listeria

 • Page 88 and 89:

  1.3.5.3. Controles zonder monsterna

 • Page 90 and 91:

  1.3.7. Bacteriologische besmetting

 • Page 92 and 93:

  De bemonsterde bereidingen op basis

 • Page 94 and 95:

  Controleactiviteiten 93

 • Page 96 and 97:

  2.1.1.2. Bacterievuur In 2005 telt

 • Page 98 and 99:

  Deze maatregelen, waaronder intensi

 • Page 100 and 101:

  Wanneer een MRL is overschreden wor

 • Page 102 and 103:

  2.1.7 Zware metalen in fruit en gro

 • Page 104 and 105:

  Soort overtreding Tabel 3.23: overt

 • Page 106 and 107:

  Het FAVV is de bevoegde autoriteit

 • Page 108 and 109:

  3.1.1.. Horeca en grootkeukens 3.1.

 • Page 110 and 111:

  3.1.2.3. Kleinhandel Op het vlak va

 • Page 112 and 113:

  3.1.2.4. IJs 3.1.2.3.5. Andere eetw

 • Page 114 and 115:

  Er werden 108 maaltijden in kinderd

 • Page 116 and 117:

  3.2.3. Inrichtingen in de sector ve

 • Page 118 and 119:

  3.2.4. Grootkeukens, horeca en klei

 • Page 120 and 121:

  % niet-conform Aantal waarschuwinge

 • Page 122 and 123:

  die het FAVV gepubliceerd heeft. He

 • Page 124 and 125:

  Tabel 3.32 : resultaten van de anal

 • Page 126 and 127:

  Tabel 3.34: resultaten voor a atoxi

 • Page 128 and 129:

  3.4.5.2. Kwik Kwikverontreiniging k

 • Page 130 and 131:

  3.5. Genetische gemodifi ceerde org

 • Page 132 and 133:

  Tabel 3.36 resultaten van de analys

 • Page 134 and 135:

  3.6.2. Soedanrood Een controle op d

 • Page 136 and 137:

  3.7.3. Globale migratie-analyse in

 • Page 138 and 139:

  4. Fraudepreventie en -bestrijding

 • Page 140 and 141:

  De helft van de verkregen informati

 • Page 142 and 143:

  Uit deze tabel is duidelijk dat de

 • Page 144 and 145:

  Monsters van materiaal zijn meestal

 • Page 146 and 147:

  In tegenstelling tot 2004 werden in

 • Page 148 and 149:

  Hierbij werden 2 o ciële waarschuw

 • Page 150 and 151:

  5. Controles op intracommunautaire

 • Page 152 and 153:

  Tabel 3.45 : zendingen aangeboden i

 • Page 154 and 155:

  Tabel 3.46: activiteiten van de erk

 • Page 156 and 157:

  5.2.3. Dierlijke sector Voor 93 van

 • Page 158 and 159:

  5.2.3.2. Dierlijke producten voor n

 • Page 160 and 161:

  5.2.4. Levensmiddelen Aard De Europ

 • Page 162 and 163:

  Chemische gevaren Tabel 3.53: verde

 • Page 164 and 165:

  1. Vogelgriep Crisispreventie en cr

 • Page 166 and 167:

  1.2. Monitoring bij wilde vogels en

 • Page 168 and 169:

  1.2.3. Toezicht bij in gevangenscha

 • Page 170 and 171:

  1.3. Gevoelige natuurgebieden en op

 • Page 172 and 173:

  Crisispreventie en crisisbeheer 171

 • Page 174 and 175:

  Aantal everzwijnen aangeboden voor

 • Page 176 and 177:

  Figuur 4.4: afbakening van de zones

 • Page 178 and 179:

  4. Ziekte van Newcastle bij duiven

 • Page 180 and 181:

  · Voor · Voor Crisispreventie en

 • Page 182 and 183:

  1. Het netwerk van laboratoria Acti

 • Page 184 and 185:

  labo’s FAVV Figuur 5.2: de FAVV-l

 • Page 186 and 187:

  Laboratoria Soort analyse Gent Resi

 • Page 188 and 189:

  2.1. Federale Laboratoria voor de V

 • Page 190 and 191:

  2.3. Federaal Laboratorium voor de

 • Page 192 and 193:

  Activiteiten van de laboratoria 191

 • Page 194 and 195:

  Activiteiten van de laboratoria 193

 • Page 196 and 197:

  Activiteiten van de laboratoria 195

 • Page 198 and 199:

  GIP : Grensinspectiepost HACCP : Ha

 • Page 200:

  Activiteiten van de laboratoria 199

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005