Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Controlebeleid : ●

Controlebeleid : ● Versneld proces voor de validatie van sectorgidsen ● Optimalisering van de methodologie voor de uitwerking van de wetenschappelijk onderbouwde risico-evaluatie ● Opzetten van een systematische gestructureerde coördinatie met DG Controle en DG Laboratoria bij de opmaak van het controleprogramma ● Aanzet tot uitwerking van de FAVV-smiley ICT : ● Reorganisatie van de dienst ICT ● Opzetten van een geïntegreerd projectportofolio management ● Aandacht voor kwaliteit en de gebruiker binnen een uitgebouwd ICT-service management ● Centralisatie van het beheer van alle contracten en de controle op de outsourcing ● Nieuwe richtlijnen voor het opstellen van testscenario’s en een vaste installatieprocedure voor de implementatie van nieuwe ICT-projecten Controle : ● Volledige beschrijving van de processtappen inzake het voorbereiden, uitvoeren, opvolgen en rapporteren van controles ● Volgen van genomen monsters doorheen hun cyclus (PCE-dispatching-labo) via nieuw traceersysteem ● Nieuw planningssysteem voor de verdeling van controles over de controleurs ● Nieuwe structuur voor de omzetting van controleprogramma in controleplan Beheer en uitvoeren van analyses : ● Verbeteren van het proces van de dispatching van monsters ● Nieuwe procedure voor de erkenning van externe laboratoria ● Invoering van een nieuw LIMS-systeem voor de FAVV-laboratoria Horizontale activiteiten 29

Activiteitenverslag 30 1.1.3. Implementatie Op 17 oktober 2005 werd het startschot gegeven voor de implementatie van food@work. Negenendertig projecten zagen het levenslicht, elk met een projectleider, een sponsor en een projectteam. Naargelang van hun link met ICT-applicaties zijn de projecten verdeeld in A-projecten (vooral business) en B-projecten (sterke relatie met ICT-projecten). Dit onderscheid faciliteert het beheer van de projecten. De implementatiefase van food@work loopt tot eind juni 2007. Eén van de eerste verwezenlijkingen in 2005 is de oprichting van een ombudsdienst binnen het FAVV, die sinds 1 december 2005 operationeel is. 1.2. ICT projecten binnen het Agentschap Het businessplan voor het FAVV de nieert geïntegreerd gegevens- en informatiebeheer als een belangrijke strategische doelstelling. Het FAVV heeft bij zijn ontstaan een aantal applicaties geërfd uit het verleden die door de diverse diensten gebruikt werden voor de registratie van de vaststellingen. De uitgevoerde controles en monsternames worden op die manier in diverse systemen ingevoerd waardoor ze verspreid zitten en waardoor een doeltre end beheer en een consistente rapportering onmogelijk zijn. Om te komen tot een geïntegreerd informatiebeheer is een nieuwe applicatiearchitectuur opgesteld die alle activiteiten van het agentschap afdekt. Nieuwe applicaties moeten ervoor · zorgen dat op middellange termijn : alle controle- en auditactiviteiten op een eenvormige manier worden uitgevoerd en opge- · volgd de planning van het controleprogramma, de controle- en analyseplannen en de missies · van de controleurs op een coherente manier worden uitgevoerd de laboactiviteiten voor de vijf interne laboratoria en de externe laboratoria op één gecen- · traliseerd platform gebeuren de ondersteunende diensten de nieuwe nancieringsregels kunnen opvangen in het · facturatiesysteem en dat alle medewerkers toegang krijgen tot een HR self service, een koppeling wordt gerealiseerd met de informatie van de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO),

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV