Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

In 2005

In 2005 heeft het FAVV aan het Raadgevend Comité een detailoverzicht van de programmeringmethodologie voorgesteld. Bij deze gelegenheid heeft het zijn opzet, zijn beslissingen en acties meegedeeld die in het kader van zijn opdracht werden opgesteld. Op die manier heeft het FAVV de door de sectoren genomen initiatieven om de veiligheid van hun producten te garanderen, meer bepaald de gidsen voor goede praktijken en het sectoraal bemonsteringsplan, aangemoedigd die dan op een objectieve manier in de programmering van de o ciële controles kunnen worden opgenomen. Het bemonsteringsprogramma 2006 telt 2.604.360 analyses, ofwel 1,5 miljoen analyses minder ten opzicht van 2005. Dit is te wijten aan drie elementen : - vanaf de programmering 2006 worden de tuberculinaties (1 miljoen tests) als inspecties beschouwd en niet meer als analyses; - er werd een coördinatie tussen de uitgevoerde controles in verschillende plaatsen van de voedselketen (primaire productie, distributie) ingesteld; - de afweging van het aantal analyses houdt rekening met het risico (de meest pathogene kiemen worden meer opgespoord). De tabel hierna geeft de markante cijfers weer van het programma 2006 . Horizontale activiteiten 35

Activiteitenverslag 36 Sector Analyses (groep) Opsporingen en vaststellingen 2006 Dierlijke productie Plantaardige productie Bereide producten Biologische contaminanten Chemische contaminanten Fysieke contaminanten Garanties & normen Botanische onzuiverheden, micro-organismen, parasieten, toxines, virussen, OSE Organische zuren, boorzuurzout, dioxines, koolwatersto en, zware metalen, PCB, residuen Radioactieve contaminanten, verwerkte dierlijke eiwitten, residuen van schalen en membranen Toegelaten additieven, versheid, toegelaten geneesmiddelen, mineralen, GGO, hoofdzakelijke hoedanigheden 2.604.360 23.962 Bestraling Bestraling 58 Verboden sto en Biologische contaminanten Chemische contaminanten Garanties & normen Afval, water (gehalte in vers vlees), hormonen, verboden gemedicineerde sto en 2.305 2.940 27.022 Micro-organismen, parasieten, toxines, virussen 15.699 Acrylamide, kleursto en, dioxines, koolwaterstoffen, zware metalen, PCB, residuen, contactmaterialen, semicarbazide Toegelaten additieven, GGO, fysicochemische eigenschappen, hoofdzakelijke hoedanigheden Bestraling Bestraling 29 3.546 1.521 Fysieke contaminanten Radioactieve contaminanten 375 Verboden sto en Niet-toegelaten additieven 390 Biologische contaminanten Chemische contaminanten Fysieke contaminanten Garanties & normen Micro-organismen, toxines 12.957 3-MCPD, acrylamide, kleursto en, dioxines, koolwatersto en, zware metalen, PCB, residuen, semicarbazide, contactmaterialen 1.387 Radioactieve contaminanten 120 Toegelaten additieven, versheid, fysicochemische eigenschappen, hoofdzakelijke hoedanigheden Bestraling Bestraling 87 1.524 Verboden sto en Verboden gemedicineerde sto en 501

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv