Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Drank Water (niet als

Drank Water (niet als drinkwater bestemd) Verpakkingen Andere producten Biologische contaminanten Chemische contaminanten Fysieke contaminanten Garanties & normen Biologische contaminanten Chemische contaminanten Garanties & normen Chemische contaminanten Biologische contaminanten Biologische contaminanten Chemische contaminanten Garanties & normen Micro-organismen, toxines 461 Acrylamide, organische zuren, zware metalen, residuen Horizontale activiteiten 37 1.417 Radioactieve contaminanten 30 Toegelaten additieven 514 Micro-organismen 1.106 Zware metalen, residuen 1.473 Toegelaten additieven 264 Contactmateriaal, zware metalen 925 Micro-organismen 30 Parasieten Zware metalen 130 Toegelaten additieven 20

Activiteitenverslag 38 4. Communicatie In januari 2005 werd een nieuw aangepast strategisch en operationeel plan “Communicatie 2005” opgesteld. Dit plan werd goedgekeurd door het Directiecomité en voorgesteld aan het Raadgevend Comité. De · doelstellingen vervat in het plan werden in drie grote blokken verdeeld: · Algemeen, imago, herkenbaarheid · Interne communicatie Externe communicatie 4.1. De nieuwsbrief, foodnotes en andere brochures Van de nieuwsbrief gericht naar de consumenten verschenen in 2005 5 nummers. Het aantal abonnementen steeg van 1.841 naar 2.604 postabonnementen en van 4.287 naar 5.763 abonnementen op de elektronische versie. Van het nieuw personeelsblad “foodnotes” verschenen in 2005 3 edities. Meerdere nieuwe thematische brochures werden in 2005 uitgegeven: · Gedragscode van de inspecteur en de controleur Het Voedselagentschap nam begin 2005 een gedragscode voor de inspecteurs en controleurs aan, waarin hun rechten en plichten worden vastgelegd (“Het charter van de controleur”). Basisprincipes zijn onder meer dat de controleur zich legitimeert en uitlegt welke controles er zullen gebeuren en met welk doel. Belangrijk is ook het beginsel van gelijkheid van behandeling: elke gecontroleerde die zich in een zelfde situatie bevindt heeft het recht op een gelijke manier behandeld te worden. Het charter werd gebundeld in een folder maar wie het nog geanimeerder wenst kan terecht op de website van het Agentschap waar het charter audiovisueel wordt toegelicht.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV