Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

· Vademecum ·

· Vademecum · Geneesmiddelen · Bederf · Autocontrole, · Report voor de dierenarts Het Agentschap realiseerde ten behoeve van de praktijkdierenartsen een “vademecum voor de dierenarts” waarin alle informatie en instructies vanuit het FAVV kan worden bijhouden. De map bevat naast een geïntegreerd vademecum voor het gebruik van diergeneesmiddelen en een overzicht van de geldende reglementering, ook een aantal ches over het correct gebruik van diergeneesmiddelen. Deze ches werden opgesteld door het wetenschappelijk comité van het FAVV en plaatsen de reglementering in het breder kader van het verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. In de loop van het jaar werden regelmatig nieuwe ches bezorgd die bijhouden kunnen worden in de verzamelmap. op het landbouwbedrijf Voor de veehouder werd een aangepaste versie gemaakt van het onderdeel van het vademecum voor de dierenarts dat handelt over het geneesmiddelenregister en ter beschikking gesteld in een brochure. je zomerkamp niet! Met de “bederf je zomerkamp niet”-brochure richtte het Voedselagentschap zich naar de talrijke jeugdverenigingen die richting avontuur trekken. Dankzij enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen, tijdens de voorbereiding en tijdens het kamp zelf kan veel narigheid voorkomen worden. In samenwerking met de koepelorganisaties vond deze brochure zijn weg naar de vele afdelingen. Net als alle andere brochures kan iedereen ook deze brochure via de website van het Voedselagentschap inkijken en bestellen. ook in uw bedrijf Deze brochure legt in eenvoudige bewoordingen de verschillende onderwerpen van dit thema uit. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de sectorgidsen en aan de versoepelingen voor zeer kleine ondernemingen. on zoonotic agents in Belgium in 2003 Dit is een gezamenlijke Engelstalige publicatie van het FAVV, het CODA en het WIV en is de weergave van het jaarlijks rapport dat overgemaakt wordt aan de Europese Commissie. Horizontale activiteiten 39

Activiteitenverslag 40 · Terminologie · Voedselveiligheid, inzake gevaren- en risicoanalyse volgens de codex alimentarius Deze brochure werd opgesteld door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV en heeft als doel de verwarring tussen deze beide begrippen die nochtans gemeenschappelijke raakpunten hebben, uit de weg te helpen. fytosanitaire controles en traceerbaarheid in de aardappelteelt Deze brochure speelt in op de problematiek van de bruin- en ringrot bij de aardappelen en geeft een overzicht van de verschillende elementen van het verscherpt toezicht. Daarnaast verleende het Voedselagentschap zijn medewerking aan twee publicaties van OIVO: - Halve en hele waarheden over veilig voedsel - Veilig voedsel. Hoe houden we het bij?

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV