Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

2005 De

2005 De meeste klachten situeerden zich in volgende categorieën : Hygiëne der lokalen en personen (592) Fabricage en bewaarmethoden (332) Voedselvergiftiging (135) Contaminanten (95) Net als in 2004 een enkele uitschieter in deze “top 4” namelijk “Hygiëne der lokalen en personen” wat begrijpelijk is gezien dit een categorie is waarmee de consument rechtstreeks geconfronteerd wordt tijdens het winkelen of buitenshuis eten. 4.3. Contacten met de pers en persberichten Tijdens het jaar 2005 bracht het voedselagentschap 82 persberichten uit. Ook in 2005 vonden in het kader van de meldingsplicht persberichten van bedrijven in verband met productterugroepingen hun weg naar de website van het Voedselagentschap (24), het versturen van het bericht zelf wordt ten laste genomen door de bedrijfswereld zelf. Een overzicht van deze en eigen persberichten van het Voedselagentschap is te vinden op de onthaalpagina van de website van het FAVV.. 4.4. Campagne gericht naar de landbouwwereld Tijdens de maanden mei-juni werd in verschillende landbouwvakbladen een advertentie opgenomen die de landbouwer of veehouder er op wijst dat het Voedselagentschap meer is dan een louter controleorganisme en veel belang hecht aan zijn informatieve taak. De advertentie bood de mogelijkheid drie brochures, speci ek gericht naar de landbouwgemeenschap, gratis te bestellen.. Meer dan 1.200 brochures werden verstuurd. Horizontale activiteiten 43

Activiteitenverslag 44 4.5. Zomercampagne : “Bederf je zomer niet !” Het Voedselagentschap gaf in 2005 een vervolg aan de “Bederf je zomer niet!”-campagne van het vorig jaar. Ook nu werd gemikt zowel op de bedrijfswereld als op de consument. Het werd een mix van kleinere doelgerichte acties en van campagnes gevoerd via de massamedia. Voor wat de bedrijfswereld betrof zochten tijdens de maand juli in gans België (grote en middel-grote steden) jobstudenten de uitbaters van uiteenlopende voedingszaken (vb. tearooms, softijsverkopers, sandwichbars enz.) op en overhandigden hen een brochure. Ook de consumenten kwamen aan bod tijdens de campagne. De jobstudenten deelden aan de voorbijgangers kleine kaartjes uit waarop de tips voor veilig voedsel die te vinden zijn op onze andere publicaties hernomen werden. Het blauw mannetje dat tijdens de zomer van 2004 in vier verschillende TV-spots wees op een aantal gevaren gebonden aan de zomerse temperaturen gaf in 2005 opnieuw concrete tips die de consument helpen bij het veilig bewaren en bereiden van voedsel. België is een stripland en hoe kon men beter het Ohlala- guurtje aan bod laten komen dan in een stripverhaal? Tijdens de laatste week van juni en de eerste week van juli werden in populaire magazines voor het brede publiek twee advertenties gepubliceerd die in stripstijl de boodschap van de TV-spots in herinnering brengen. Maar naast het brede publiek zocht het Voedselagentschap ook zeer speci eke doelgroepen op. Met de “bederf je zomerkamp niet”-brochure richtte het zich naar de talrijke jeugdverenigingen die richting avontuur trekken (zie rubriek brochures).

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV