Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

samenwerking met de

samenwerking met de Belgische Technische Coöperatie (BTC) om een balans op te maken voor dit project. Het FAVV heeft tevens 3 Marokkaanse experten ontvangen voor een stage betre ende de uitbouw van informatica-infrastructuur voor het raadplegen van databanken. Met Thailand en Zuid-Afrika werden bilaterale overeenkomsten afgesloten voor de uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten. Tevens werden er met Vietnam en Zuid-Afrika bilaterale overeenkomsten afgesloten voor de uitvoer van levende varkens. In februari voegde de Taiwanese overheid, na evaluatie van een ingediend dossier, België opnieuw toe aan de lijst van vogelpest (HPAI)-vrije landen. Zo werd de uitvoer van duiven vanuit België naar Taïwan opnieuw mogelijk. In november stelde de Taiwanese overheid echter een invoerverbod in voor vogels (inclusief duiven) vanuit de EU. Op 28 juni organiseerde het Voedselagentschap een internationale workshop over de implementatie van de Europese verordening 882/2004. Talrijke lidstaten, zowel “oude” als nieuwe, gingen in op de uitnodiging en wisselden hun visies en ervaringen uit waarbij bijzondere aandacht ging naar de nationale controleplannen en de nanciering van de o ciële controles. Dit initiatief dat er kwam op verzoek van de verschillende Europese Voedselagentschappen bood het Belgisch Voedselagentschap de gelegenheid om zijn reeds afgelegde weg toe te lichten. De Lidstaten kregen te zien hoe het nieuw businessplan van het FAVV rekening houdt met de invoering van autocontrolesystemen in de Belgische agroalimentaire nijverheid en de gevolgen voor het FAVV op het vlak van organisatie, personeelsbezetting en nanciering. Tevens werd het eigen Belgisch controleplan toegelicht alsook de evaluatie ervan door het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité. Vertegenwoordigers van DG Sanco van de Europese Commissie gaven meer uitleg omtrent de leidraden voor de controleplannen en de principes voor de nanciering. Het Nederlands Voedselagentschap (VWA) lichtte ook zijn eigen kostberekening toe. Op datum van 1 juni heeft het luxemburgse voorzitterschap van de EU een internationale studiedag georganiseerd waarop de directeur-generaal Controlebeleid van het FAVV de methodologie van de programmatie van de controles in België heeft toegelicht. Horizontale activiteiten 53

Activiteitenverslag 54 7.2. Inspecties door internationale organismen · Verenigde Staten van Amerika · Japan In 2005 ontving het FAVV inspectiebezoeken uit volgende landen : Van 30 maart tot 7 april 2005 heeft de Food Safety and Inspection Service (FSIS) van het US Department of Agriculture bij het FAVV een “enforcement audit” uitgevoerd, met een gunstig resultaat als gevolg. Van 14 tot 22 december 2005 heeft de FSIS van het US Department of Agriculture bij het FAVV opnieuw een audit uitgevoerd. Hierbij werd de klemtoon gelegd op de genomen correctieve acties aangaande de audit van maart-april 2005. Ingevolge de auditconclusies heeft de FSIS beslist dat de Belgische overheid, in casu het FAVV de bevoegdheid behoudt om Belgische bedrijven te erkennen voor de uitvoer van varkensvlees naar de Verenigde Staten. De FSIS stelt, dat het vertrouwen heeft in het FAVV en dat deze de garantie kan geven dat alle Amerikaanse voorschriften betre ende inspectie en export nageleefd worden. De “Plant Protection Division” van het Ministerie van Landbouw van Japan heeft gedurende meer dan 3 maand het Belgisch controlesysteem voor het certi ceren van tomaten en komkommers opgevolgd. Een eerste bezoek had plaats in de maand maart om een proefzending tomaten te versturen naar de “FOODEX” beurs in Tokio. Een andere controleur was aanwezig tijdens de maanden mei, juni, juli en augustus. Deze controles waren gunstig, met als gevolg dat er Belgische tomaten konden uitgevoerd worden naar Japan. Het volume was echter onvoldoende om de kosten te kunnen dragen van deze controles. Gedurende de maand augustus is een vertegenwoordiger van de “Plant Protection Division” van Japan de Belgische begonia”s komen controleren alvorens deze konden worden geëxporteerd naar Japan.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv