Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

· Cuba Het Nationaal

· Cuba Het Nationaal Fytosanitair centrum van het Ministerie van Landbouw van de Republiek Cuba heeft met het FAVV en met de vertegenwoordigers van het Waalse en het Vlaamse Gewest op 28 juni 2005 een akkoord ondertekend voor de uitvoer van pootaardappelen en dit voor een periode van 5 jaar. 8. Nieuwe beleidsopties 8.1. Databank en Traceerbaarheid In de loop van 2005 heeft de dienst Databank en traceerbaarheid van de directie generaal controlebeleid geleid tot het operationeel worden van BOOD, de databank van het FAVV voor het uniek beheer van de operatoren, en de uitwisseling van gegevens met de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Daarnaast werden zeer vaak gegevens ter beschikking gesteld aan andere overheidsdiensten en aan wetenschappelijke onderzoekcentra. Hierbij werd telkens rekening gehouden met de wettelijke beschermingen die opgelegd zijn. Deze afdeling Databank en Traceerbaarheid voert immers opdrachten uit i.v.m. databanken en traceerbaarheid van producten in de voedselketen. De taken i.v.m. de databanken houden vooral verband met de volgende elementen: - het vastleggen van de inhoud van de eigen databanken - het toegankelijk maken van deze gegevens voor de gebruikers van het FAVV - het opzoeken en opvragen van gegevens in externe databanken - het gecontroleerd ter beschikking stellen van gegevens uit eigen databanken aan externe gebruikers Horizontale activiteiten 55

Activiteitenverslag 56 Voor wat betreft traceerbaarheid heeft het Agentschap bijgedragen tot de vulgarisatie van de reglementering door actief mee te werken aan informatiesessies en besprekingen met sectororganisaties of vormingsinstellingen. Daarnaast heeft het veel aandacht besteed aan speci eke programma’s om de tracering in risico sectoren, snel zelf te kunnen doen. In 2005 waren dit voornamelijk: - de opstart van Beltrace in de slachthuizen - de voorbereiding van de re-engineering van Sanitel - het begeleiden van de opstart van Traces, het Europese programma voor de opvolging van intracommunautaire verplaatsingen van dieren en bepaalde dierlijke producten. 8.2. Cadmium in de voedselketen In 2003 en vooral in 2004 werd een intensieve monitoring gevoerd naar de aanwezigheid van het zware metaal cadmium in de voedselketen. Hierbij lag het accent vooral op het onderzoek van de organen van runderen. Als gevolg van het advies nr 1/2005 van het Wetenschappelijk Comité werd in de monitoring 2005 het aantal bemonsteringen in de plantaardige productie verhoogd en toegespitst op verontreinigde gebieden. Op basis hiervan werden in 2005 een perceel wortelen en twee percelen schorseneren aan de voedselketen onttrokken. De ministeriële beslissing van 11 maart 2005 tot instelling van een verbod tot het in de handel brengen voor menselijke consumptie van nieren van runderen die 18 maanden in een verontreinigd gebied hadden verbleven, werd uitgebreid tot een 10-tal gemeenten en deelgemeenten. Naar aanleiding van een incident met een voedersupplement voor runderen besliste het Voedselagentschap op basis van de resultaten van 2003, 2004 en deze van 2005 dit verbod tot het in de handel brengen voor menselijke consumptie uit te breiden tot de nieren van alle runderen

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv