Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.2.2. Epidemiologische

1.2.2. Epidemiologische bewaking dierenziektes Doelgroep 1.2.2.1. Herkauwers 1.2.2.1.1. BSE bij rundvee Er werden snelle BSE (boviene spongiforme encefalopathie)-diagnosetests uitgevoerd op alle gezonde runderen van meer dan 30 maand oud die werden geslacht voor humane consumptie en op risicorunderen van meer dan 24 maand oud die zijn gestorven of als noodmaatregel werden geslacht. Bij een positief resultaat van de snelle test werden ter bevestiging tests uitgevoerd in het CODA als nationaal referentielaboratorium voor de bestrijding van overdraagbare spongiforme encefalopathie (OSE). Er werd ook een bewaking op levende runderen uitgevoerd in veehouderijen, op markten, bij het vervoer en bij het gezondheidsonderzoek in slachthuizen. Aan alle verdenkingen op het landbouwbedrijf of in het slachthuis kon de nodige opvolging gegeven worden dankzij het in acht nemen van de aangifteplicht. De hersenen van verdachte dieren werden door het CODA onderzocht met het oog op een diagnosestelling. De evolutie van het aantal BSE-gevallen geeft de jongste jaren een duidelijke daling te zien: in 2001, 2002, 2003 en 2004 werden respectievelijk nog 46, 38, 15 en 11 BSE-gevallen opgetekend, en slechts 2 in 2005. Tabel 3.3 : Resultaten van de opsporing van BSE bij runderen in 2005 Aantal monsters Onderzocht Positief Vilbeluik 41.729 0 Slachthuis (normale slachtrunderen) 324.128 + 1 (*) 1 (*) Noodslachtingen 1.174 0 Klinische verdenking bij gezondheidsonderzoek voor de slachting (slachthuizen) 98 0 Klinische verdenking op landbouwbedrijf of veemarkt 136 1 Dieren gedood en onderzocht bij uitroeiing BSE-haard 15 0 Totaal 367.280 + 1 (*) 2 (*) Belgisch rund geslacht en bemonsterd in slachthuis in Nederland Controleactiviteiten 65

Activiteitenverslag 66 Doelgroep 1.2.2.1.2. OSE bij schapen en geiten Bij 1.422 dode schapen en 166 dode geiten van meer dan 18 maand oud werden willekeurig monsters genomen in het destructiebedrijf. Daarop werd de snelle OSEdiagnosetest uitgevoerd. De steekproefsgewijze OSE-opsporing in het slachthuis bij geslachte schapen en geiten werd in 2004 niet uitgevoerd omdat de Belgische populatie van dergelijke dieren niet langer de drempel haalde die in dat verband door de Europese Commissie was vastgelegd. Deze opsporing werd opnieuw ingevoerd in 2005 voor geiten naar aanleiding van de vaststelling van BSE bij een geit in Frankrijk. In 2005 werden alle geiten ouder dan 18 maanden in het slachthuis aan een snelle OSE-diagnosetest onderworpen. Ook op levende schapen en geiten werd een bewaking in veehouderijen, op markten, bij het vervoer en bij het gezondheidsonderzoek vóór het slachten in slachthuizen uitgevoerd. Zoals onderstaande tabel toont waren slechts 2 schapen positief voor OSE in 2005. Tabel 3.4 : Resultaten van de opsporing van OSE bij schapen en geiten in 2005 Aantal monsters Onderzocht Positief Vilbeluik 1.588 2 Slachthuis (normale slachtrunderen) 703 0 Noodslachtingen 0 0 Klinische verdenking bij gezondheidsonderzoek voor de slachting (slachthuizen) 33 0 Klinische verdenking op landbouwbedrijf of veemarkt 53 0 Dieren gedood en onderzocht bij uitroeiing Scrapie-haard 8 0 Totaal 2.385 2

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv